Cijfers diëtisten - Evaluatie behandelingen

Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de diëtist stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? Antwoorden op deze vragen en meer meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de diëtist

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de diëtist

De reden van de beëindiging van een behandeling wordt gecodeerd aan de hand van de Vektis-codelijst voor reden einde zorg.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen behandeling bij diëtist, 2020 en voorgaande jaren
  • In 2020 wordt bij 3.996 patiënten de behandeling geregistreerd als beëindigd. Van 3.035 patiënten  (76%) is de reden voor het afsluiten van de behandeling bekend.
  • Bij 55% van de patiënten wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld is.
  • Ongeveer een kwart van  de patiënten stopt op eigen initiatief met de behandeling.
  • Deze percentages komen min of meer overeen met die van voorgaande jaren.
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar reden voor afsluiting van de behandelepisode, 2016-2020
Proportion of patients at the dietitian by reason for ending the treatment, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Patiënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt) 55,2 50,6 52,5 55,6 55,0
Patiënt is niet meer verzekerd voor deze zorg 1,0 0,7 0,6 0,6 0,7
Patiënt is verhuisd / opgenomen in instelling 1,7 2,0 1,7 1,9 3,2
Patiënt is overleden 1,2 1,5 2,3 3,2 4,3
Patiënt overgegaan naar andere zorgverlener 4,2 2,7 2,4 2,1 2,9
Patiënt is op eigen initiatief gestopt 23,3 27,6 26,0 22,6 24,2
Diëtist stopte de behandeling b.v. vanwege gebrek motivatie patiënt 3,1 2,5 3,1 2,4 1,7
Eenmalig onderzoek of uitsluitend screening 7,1 8,8 8,6 6,8 4,5
Anders 3,2 3,5 2,9 4,8 3,7
Totaal aantal patiënten 1.727 4.100 3.416 4.275 3.035
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Essen, M. van, Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 24-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten/evaluatie-behandelingen