Cijfers diëtisten - Meetwaarden

Wij presenteren de uitkomsten voor twee meetwaarden die de diëtist kan gebruiken voor het meten van een gezondheidsprobleem: de ernst van de hoofdklacht en de Body Mass Index (BMI) van de patiënt.

We presenteren de volgende meetwaarde die de diëtist gebruikt:

Meetwaarde 1: De Body Mass Index (BMI) van de patiënt

Meten van het wisselenMeetwaarde 1: De Body Mass Index (BMI) van de patiënt

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten uitkomsten meetwaarde 'Body Mass Index', 2020 en voorgaande jaren
  • In 2020 worden 30.864 volwassen patiënten door de diëtist behandeld voor overgewicht. Van deze patiënten wordt bij 36% de BMI bij aanvang van de behandeling ingevuld.
  • Het merendeel van deze patiënten heeft, net als in voorgaande jaren, extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2).

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Meetwaarden. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 25-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten/meetwaarden