Cijfers diëtisten - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de diëtist eruit? Hoe hoog is het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de diëtist? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken diëtist

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken diëtist, 2020 en voorgaande jaren
  • In 2020 zijn 77.094 patiënten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, behandeld door een diëtist.
  • Van hen is 62% vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten die in 2020 een diëtist bezoeken, is 54 jaar.
     
Tabel: Aandeel patiënten bij de diëtist naar geslacht en leeftijd, 2016–2020
Proportion of patients at the dietitian by gender and age, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Geslacht Mannen 36,5 37,0 37,8 37,8 38,5
Vrouwen 63,5 63,0 62,2 62,2 61,5
Leeftijd 0-4 jr 2,6 2,4 3,0 2,4 2,9
5-17 jr 7,5 6,8 7,1 6,5 6,6
18-44 jr 20,3 20,6 21,1 20,6 20,9
45-64 jr 36,2 36,6 35,3 35,3 33,4
65-74 jr 18,5 18,1 18,0 18,7 18,1
75-84 jr 10,0 10,3 10,2 10,8 11,4
>=85 jr 4,9 5,1 5,4 5,6 6,6
Gemiddelde leeftijd in jaren 52,6 52,9 52,5 54,5 53,6
Totaal aantal patiënten 37.029 59.599 62.844 73.226 77.091

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers diëtisten

De cijfers over het zorggebruik bij diëtisten in 2020 zijn gebaseerd op de gegevens verzameld over 77.094 patiënten die zorg door een diëtist hebben ontvangen. Alle cijfers komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten diëtisten. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening diëtisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.M., Dijk, L. van. Cijfers diëtisten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 29-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-dietisten/patientkenmerken