Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding

van behandelepisodes gestart in 2021
Hoe komen mensen bij de fysiotherapeut terecht? Op eigen initiatief, via een verwijzing van de huisarts? Of een medisch specialist? Stijgen of dalen deze percentages over de jaren? Dit en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over aanmelding bij de fysiotherapeut in drie onderdelen:

 • Onderdeel 1: Wijze van toegang
 • Onderdeel 2: Soort verwijzer
 • Onderdeel 3: Conclusie screening directe toegang

Samengevat: Kernpunten aanmelding bij fysiotherapeut, 2021 en voorgaande jaren

 • In 2021 lag het gemiddelde aantal nieuwe behandelepisodes per praktijk hoger dan in 2020.
 • Wijze van toegang: Het aantal nieuwe behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan (DTF) is met bijna 71 procent gelijk gebleven aan het percentage in 2020.
 • Soort verwijzer: Kinderen en ouderen komen het vaakst via verwijzing bij de fysiotherapeut.
 • Conclusie screening directe toegang: Het aandeel screenings dat als ‘niet pluis’ werd bestempeld, waarbij de fysiotherapeut adviseert naar de huisarts te gaan, was in 2021 slechts 0,9 procent.

KiezenOnderdeel 1: Wijze van toegang

Wat valt op, als we de wijze van toegang per kalenderjaar in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten wijze van toegang, 2021 en voorgaande jaren
 • Het aantal nieuwe behandelepisodes waarbij mensen op eigen initiatief naar de fysiotherapeut gaan (DTF) is met bijna 71 procent gelijk gebleven aan het percentage in 2020.
 • Kinderen en ouderen komen het vaakst via verwijzing bij de fysiotherapeut.
 
Tabel: Wijze van toegang uitgesplitst naar leeftijd en geslacht (% nieuwe behandelepisodes) 2018-2021
 
  2018 2019 2020 2021
  verwijzing DTF verwijzing DTF verwijzing DTF verwijzing DTF
Algemeen 32,3 67,7 28,1 71,9 29,4 70,6 29,3 70,7
Geslacht          
Mannen 31,1 68,9 27,3 72,7 28,9 71,1 28,6 71,4
Vrouwen 33,1 66,9 28,7 71,3 29,8 70,2 29,8 70,2
Leeftijdscategorie          
0 t/m 11 jaar 27,0 72,9 32,9 67,1 40,3 59,7 40,7 59,3
12 t/m 17 jaar 22,6 77,4 21,8 78,2 23,7 76,3 22,9 77,1
18 t/m 39 jaar 21,6 78,4 18,0 82,0 18,1 81,9 18,3 81,7
40 t/m 59 jaar 28,0 72,0 24,2 75,8 25,0 75,0 25,5 74,5
60 jaar en ouder 46,0 54,0 42,0 58,0 43,2 56,8 41,9 58,1
Aantal nieuwe  behandelepisodesa 46.103 279.814 317.515 746.956

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnOnderdeel 2: Soort verwijzer

Wat valt op, als we in de tabel hieronder bekijken welke verwijzers patiënten doorverwijzen:

Kernpunten soort verwijzer, 2021 en voorgaande jaren
 • In 2021 kwam ruim 28% van de patiënten met verwijzing via een medisch specialist bij de fysiotherapeut.
 • 61% komt via een verwijzing van de huisarts.
Tabel: Soort verwijzer van patiënten die op verwijzing van de fysiotherapeut zijn gekomen, 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Huisarts 72,2 63,3 63,8 61,1
Medisch specialist 22,6 26,1 31,2 28,5
Overige / onbekend 5,2 10,6 5,0 10,4
Aantal nieuwe behandelepisodesa 13.211 64.976 77.538 201.922

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikOnderdeel 3: Screening door de fysiotherapeut bij aanmelding

Patiënten die op eigen initiatief bij de fysiotherapeut komen, ondergaan een screening door de fysiotherapeut. Door gerichte vragen te stellen stelt de fysiotherapeut binnen een beperkte tijd, circa 10 minuten, vast of de patiënt met zijn of haar klachten aan het juiste adres is:

 • Conclusie 'niet pluis': wanneer de fysiotherapeut de klacht / hulpvraag niet indiceert voor fysiotherapie (dus bij een conclusie ‘niet pluis'), adviseert deze contact op te nemen met de (huis)arts.
 • Conclusie 'pluis': Wanneer de fysiotherapeut de klacht indiceert voor fysiotherapie (conclusie ‘pluis’), informeert hij de patiënt over de mogelijkheid - om zonder tussenkomst van een arts - door te gaan met het diagnostisch fysiotherapeutisch proces.

Wat valt op, als we de screening door de fysiotherapeut bij aanmelding van de patiënt in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten screening door de fysiotherapeut, 2021 en voorgaande jaren

 • Het aandeel screenings dat als ‘niet pluis’ werd bestempeld was in 2021 slechts 0,9 procent.
Tabel: Conclusie screening van patiënten die via DTF bij de fysiotherapeut zijn gekomen (% nieuwe behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Pluis 93,1 88,5 98,6 99,1
Niet Pluis 6,9 11,5 1,4 0,9
Aantal nieuwe behandelepisodesa 35.041 266.859 208.980 525.257
 

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W . Cijfers fysiotherapeuten - Aanmelding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/aanmelding