Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Wat zijn de redenen om met een behandeling bij de fysiotherapeut te stoppen? Stoppen patiënten vaak op eigen initiatief? In hoeverre zijn de behandeldoelen behaald bij het stoppen van de behandeling? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

De informatie op deze pagina, over de evaluatie van de behandelingen, is onderverdeeld in twee onderdelen:

  • Onderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut (naar leeftijd en geslacht)
  • Onderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald (naar leeftijd en geslacht)

Wat valt op, als we de cijfers van beide onderdelen in de tabellen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten evaluatie van fysiotherapeutische behandelingen, 2021 en voorgaande jaren

  • De meest voorkomende reden om de behandeling te stoppen is dat de patiënt is uitbehandeld. In 2021 was dit, vergelijkbaar met eerdere jaren, bij 81% van de afgesloten behandelepisodes.
  • In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.

Beëindiging behandelingOnderdeel 1: Redenen voor beëindiging behandeling bij de fysiotherapeut

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten redenen beëindigen fysiotherapeutische behandeling, 2021 en voorgaande jaren

  • Bij het overgrote deel van de patiënten (81%) wordt de behandeling beëindigd omdat de patiënt is uitbehandeld. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
  • In 11% van de afgesloten behandelepisodes beëindigde de patiënt de behandeling op eigen initiatief.
  • Uitgesplitst naar geslacht blijkt dat vrouwen iets vaker stoppen op eigen initiatief dan mannen en zijn mannen iets vaker uitbehandeld dan vrouwen.
  • Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat bij kinderen (85,8%)en jongeren (86,2%) de behandeling vaker wordt afgesloten omdat de patiënt is uitbehandeld dan bij patiënten van 60 jaar en ouder (79,5%).
Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut totaal en uitgesplitst naar geslacht (% van afgesloten behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Totaal        
Patiënt uitbehandeld 81,1 80,4 80,0 81,3
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 10,7 11,4 11,8 11,0
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,7 2,8 2,7 2,8
Eenmalige zitting 1,8 2,7 2,5 2,3
Anders 2,2 2,3 2,7 2,5
Mannen        
Patiënt uitbehandeld 82,1 81,9 81,4 82,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 9,5 9,8 10,3 9,3
Gestaakt door verwijzer 0,3 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,4 2,6 2,5 2,6
Eenmalige zitting 2,3 3,0 2,9 2,6
Anders 2,3 2,2 2,5 2,4
Vrouwen        
Patiënt uitbehandeld 80,3 79,3 78,9 80,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 11,6 12,5 12,9 12,1
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,8 2,9 2,9 2,9
Eenmalige zitting 1,4 2,4 2,2 2,0
Anders 2,2 2,4 2,8 2,5
Aantal afgesloten behandelepisodesa 26.280 136.924 126.803 412.373

 

Tabel: Reden voor beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), uitgesplitst naar leeftijdscategorie, 2018-2021
 
  2018 2019 2020 2021
0 t/m 11 jaar    
Patiënt uitbehandeld 88,8 86,3 84,8 85,8
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0 0,1 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 6,2 5,9 7,7 6,8
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,1 0,3 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,6 1,6 2,1 1,4
Eenmalige zitting 1,4 4,3 3,5 4,6
Anders 0,8 1,6 1,3 1,1
12 t/m 17 jaar    
Patiënt uitbehandeld 84,5 85,8 86,6 86,2
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,1 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 7,1 6,7 6,5 6,7
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,1 0,1 0,1
Gestaakt door paramedicus 3 2,3 1,5 1,8
Eenmalige zitting 2,8 3,3 3,0 3,4
Anders 2,2 1,8 2,2 1,7
18 t/m 39 jaar    
Patiënt uitbehandeld 81,6 80,3 80,1 81,6
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,2 0,2 0,1 0,1
Gestaakt door patiënt 11,6 11,5 11,8 10,7
Gestaakt door verwijzer 0,2 0,1 0,1 0,1
Gestaakt door paramedicus 2,8 2 1,9 1,9
Eenmalige zitting 1,8 3,3 3,2 2,9
Anders 1,8 2,6 2,8 2,6
40 t/m 59 jaar    
Patiënt uitbehandeld 82,1 80,8 80,4 81,7
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 10,1 11,4 11,7 11,0
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,2 0,2 0,2
Gestaakt door paramedicus 3,6 2,8 2,7 2,8
Eenmalige zitting 1,9 2,4 2,3 2,0
Anders 1,8 2,1 2,5 2,3
60 jaar en ouder    
Patiënt uitbehandeld 78,9 78,7 78,0 79,5
Maximaal aantal vergoede zittingen bereikt 0,1 0,2 0,2 0,1
Gestaakt door patiënt 11,4 12,5 13,0 12,2
Gestaakt door verwijzer 0,4 0,4 0,3 0,2
Gestaakt door paramedicus 4,5 3,6 3,6 3,7
Eenmalige zitting 1,6 2,2 2,0 1,6
Anders 3 2,4 2,9 2,7
Aantal afgesloten behandelepisodesa 26.280 136.921 126.803 412.372

Gehaalde behandeldoelenOnderdeel 2: Behandelresultaat; mate waarin behandeldoelen zijn behaald

De behandelend fysiotherapeut legt bij het afsluiten van de behandeling vast in welke mate de gestelde behandeldoelen zijn behaald.

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten behandelresultaten vastgelegd door fysiotherapeuten, 2021 en voorgaande jaren

  • In 2021 werd in 89 procent van de afgesloten behandelepisodes waarin het behandelresultaat geregistreerd was, het behandeldoel bereikt.
Tabel: Mate waarin de behandeldoelen zijn bereikt bij beëindiging van de behandeling bij de fysiotherapeut (% van afgesloten behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Totaal  
Behandeldoelen bereikt 91,3 95,1 90,9 89,2
Behandeldoelen niet bereikt 3,8 1,9 3,6 3,9
Behandeldoelen deels bereikt 4,9 3,0 5,5 6,9
Geslacht  
Mannen        
Behandeldoelen bereikt 92,8 95,6 92,0 90,7
Behandeldoelen niet bereikt 3,4 1,7 3,2 3,5
Behandeldoelen deels bereikt 3,7 2,7 4,8 5,7
Vrouwen        
Behandeldoelen bereikt 90,2 94,7 90,1 88,2
Behandeldoelen niet bereikt 4,1 2,1 4,0 4,1
Behandeldoelen deels bereikt 5,7 3,2 5,9 7,7
Leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar        
Behandeldoelen bereikt 97,0 97,4

91,3

93,5
Behandeldoelen niet bereikt 0,8 0,7 2,0 1,6
Behandeldoelen deels bereikt 2,2 1,9 6,7 4,9
12 t/m 17 jaar        
Behandeldoelen bereikt 96,6 97,3 95,2 94,2
Behandeldoelen niet bereikt 1,9 1,0 2,0 2,1
Behandeldoelen deels bereikt 1,5 1,8 2,8 3,7
18 t/m 39 jaar        
Behandeldoelen bereikt 94,8 96,0 92,7 91,7
Behandeldoelen niet bereikt 2,1 1,4 2,9 2,8
Behandeldoelen deels bereikt 3,1 2,6 4,4 5,5
40 t/m 59 jaar        
Behandeldoelen bereikt 91,8 95,2 91,1 89,4
Behandeldoelen niet bereikt 3,4 1,9 3,8 3,8
Behandeldoelen deels bereikt 4,8 2,9 5,1 6,8
60 jaar en ouder        
Behandeldoelen bereikt 87,7 93,7 88,4 86,1
Behandeldoelen niet bereikt 5,6 2,6 4,5 5,3
Behandeldoelen deels bereikt 6,7 3,7 7,1 8,6
Aantal afgesloten behandelepisodesa 19.725 112.989 138.930 382.435

Bronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeutenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Evaluatie behandelingen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/evaluatie-behandelingen