Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2021
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2021 en voorgaande jaren

 • Meestvoorkomende gezondheidsproblemen: spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de lumbale wervelkolom (diagnosecode 3426) , waaronder ook lage rugpijn valt, zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2021. Nieuwkomer in de top 10 betreft de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: in 2021 was voor bijna een derde van de patiënten de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut langer dan drie maanden..
 • Recidiviteit: in 2021 betrof 16,4 procent van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: bij 66 procent van de nieuwe behandelepisodes in 2021 werd een volledig herstel van de patiënten verwacht..

GezondheidsproblemenOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2021 en voorgaande jaren

 • De meest voorkomende aandoeningen in 2021 zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de lumbale wervelkolom (DCSPH 3426). Hieronder valt onder andere lage rugpijn.
 • Nieuwkomer in de top 10 aandoeningen van nieuwe behandelepisodes in 2021 betreft de fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19.

Tabel: Top 10 gezondheidsproblemen (DCSPH-code) in 2021 van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes).
 
Positie Code Omschrijving DCSPH-code %
1 3426 Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 8,3
2 3026 Cervicale wervelkolom;  Spier-, pees en fascie aandoeningen 5,6
3 3126  Cervico-thoracale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 5,1
4 4026 Art. humeri (inclusief weke delen);  Spier-, pees en fascie aandoeningen 4,8
5 7026 Art. genus (inclusief patella en weke delen);  Spier-, pees en fascie aandoeningen 4,1
6 3226 Thoracale wervelkolom;  Spier-, pees en fascie aandoeningen 3,1
7 3526 Lumbo-sacrale wervelkolom;  Spier-, pees en fascie aandoeningen 2,9
8 6026 Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek);  Spier-, pees en fascie aandoeningen 2,5
9 9363 Gegeneraliseerd; COVID-19 2,3
10 6226 Art. coxae (inclusief weke delen); Spier-, pees en fascie aandoeningen 1,8
Aantal nieuwe behandelepisodesa 742.420

GezondheidsproblemenOnderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2021 en voorgaande jaren
 • In 2021 was voor bijna een derde van de patiënten de tijd tussen het begin van de klacht en het eerste bezoek aan de fysiotherapeut, langer dan drie maanden.
 • Ongeveer een kwart van de patiënten ziet de fysiotherapeut binnen twee weken na het ontstaan van de klacht.
Tabel: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling bij de fysiotherapeut (%nieuwe behandelepisodes), 2019-2021
  2019 2020 2021
Niet vastgelegd  6,7 6,8 6,6
0-2 weken  35,9 27,9 26,3
3-12 weken 31,8 34,1 35,1
>3 maanden 25,6 31,2 32,0
Aantal nieuwe behandelepisodesa 264.641 305.230 743.454

Recidiviteit van het gezondheidsprobleemOnderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien wanneer de therapeut in het systeem vastlegt dat er sprake is van een recidiverende klacht of wanneer de klacht optreedt na een klachtenvrije periode van tenminste vier weken en ten hoogste twee jaar t.o.v. een eerdere episode met dezelfde DCSPH-code. 

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2021 en voorgaande jaren

 • In 2021 betrof 16,4 procent van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Nee 89,1 81,8 81,6 83,7
Ja 10,9 18,2 18,4 16,4
Aantal nieuwe behandelepisodesa 49.001 328.926 319.653 747.422

Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen fysiotherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2021 en voorgaande jaren

 • In 2021 verwacht de fysiotherapeut dat bij ruim 66% van de behandelepisodes dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de fysiotherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Volledig Herstel 68,5 69,2 68,4 66,2
Reductie van klachten 25,7 19,5 23,7 27,9
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie 4,7 5,5 6,0 5,0
Niet te bepalen 1,1 5,7 1,9 0,9
Aantal nieuwe behandelepisodesa 43.052 319.058 302.442 684.359

BronnenBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2022; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/gezondheidsproblemen