Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Hoe vaak gebruiken fysiotherapeuten een meetinstrument in het fysiotherapeutische behandeltraject? Bij hoeveel patiënten gebeurt dit? Welk meetinstrument wordt het meest ingezet? Verschilt dit over de jaren? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u op deze pagina.

Onder een 'meetinstrument' wordt binnen het vakgebied fysiotherapie verstaan: een diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel dat ten dienste staat van de fysiotherapeut. Te denken valt aan vragenlijsten, observatieve testen en performance testen. Meetinstrumenten kunnen worden ingezet om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen fysiotherapeut en patiënt te faciliteren en ook om bij te dragen aan de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen.

Kernpunten gebruik van meetinstrumenten, 2021 en voorgaande jaren

  • Bij ruim 95% van de afgeronde behandelepisodes is het gebruik van ten minste één meetinstrument tijdens de behandeling geregistreerd.
  • Het gebruik van klinimetrie lijkt daarmee een onderdeel te worden van het klinisch redeneerproces van therapeuten. Daarnaast is er een toenemende vraag van beroepsverenigingen en zorgverzekeraars om behandelresultaten te meten en te registreren.
  • De ‘Patiënt Specifieke Klachten Lijst’ was met 30,4% van de afgesloten behandelepisodes het meest geregistreerde meetinstrument in 2021, net als in eerdere jaren.
  • Net als in eerdere jaren staat de Numeric Pain Rating Scale op een tweede plek, deze was in 2021 in bijna 27% van de afgesloten behandelepisodes geregistreerd.
Tabel: Percentage van afgeronde behandelepisodes waarbij minstens één meetinstrument is gebruikt , 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Gebruik meetinstrument  73,7 91,0 93,9 95,6
Totaal aantal afgesloten behandelepisodes 26.294 136.925 319.041 793.168

 

Tabel: Top-5 gebruikte meetinstrumenten door de fysiotherapeut in 2021 (% meetinstrumenten van alle meetinstrumenten ingezet bij afgesloten behandelepisodes)
  % 2021
1 Patient Specifieke Klachten (VAS) 30.4
2 Numeric Pain Rating Scale 26.9
3 Global Perceived Effect / Globaal Ervaren Effect 5,0
4 StartBack Screening Tool 3,5
5 Global Perceived Effect – 7 punt schaal 3,4
Totaal aantal gebruikte meetinstrumenten van afgesloten behandelepisodes 2.367.107

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Meetinstrumenten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/meetinstrumenten