Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de fysiotherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de fysiotherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Er is gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een episode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt  weergegeven over de behandelepisodes die in 2021 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

De informatie over de omvang van het zorggebruik bij de fysiotherapeut hebben we hieronder onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht en wel of geen  chronische aandoening).
  • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht en wel of geen  chronische aandoening).

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de fysiotherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Samengevat: Kernpunten omvang zorggebruik bij fysiotherapeut, 2021 en voorgaande jaren

  • Het gemiddeld aantal afgesloten behandelepisodes per praktijk is in 2021 sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandeling) is in 2021 iets gedaald ten opzichte van 2020, maar nog steeds hoger dan in de jaren daarvoor.

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOnderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht en wel of geen chronische aandoening)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2021 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld hebben patiënten ruim 11 behandelingen per episode.
  • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld bijna 5 keer zoveel behandelingen (38 versus 8) als patiënten zonder chronische aandoening.
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode: totale populatie en uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht en leeftijd, 2018-2021.
Gemiddelde ± SD 2018 2019 2020 2021
Totaal 7,5 ± 9,6 7,3 ± 10,6 12,3 ± 23,4 11,4 ± 24,3
Chronischa        
Chronisch 19,9 ± 23,7 22,5 ± 28,9 37,9 ± 51,1 37,6 ± 58,4
Niet-chronisch 6,0 ± 5,7 6,1 ± 6,3 8,7 ± 12,4 7,8 ± 12,1
Geslacht        
Mannen 7,2 ± 9,9 7,0 ± 10,2 12,1 ± 24,2 11,3 ± 26,0
Vrouwen 7,8 ± 9,4 7,6 ± 11,0 12,4 ± 22,8 11,5 ± 23,1
Leeftijdscategorie        
0 t/m 11 jaar 5,9 ± 5,9 8,5 ± 9,1 12,3 ± 17,0 11,4 ± 18,5
12 t/m 17 jaar 7,9 ± 12,5 6,9 ± 8,1 9,6 ± 15,3 9,8 ± 15,5
18 t/m 39 jaar 5,8 ± 7,2 5,8 ± 8,8 8,5 ± 15,5 7,9 ± 15,3
40 t/m 59 jaar 7,0 ± 7,4 7,0 ± 9,5 11,3 ± 21,8 10,5 ± 22,3
60 jaar en ouder 9,3 ± 12,1 8,9 ± 13,2 16,6 ± 29,8 15,2 ± 31,6
Totaal aantal afgesloten behandelepisodesb 26.294 136.925 319.041 793.168
 
 

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.    Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd,  geslacht en wel of geen chronische aandoening)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2021 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld duurt een behandelepisode ruim 16 weken.
  • Patiënten met een chronische aandoening hebben gemiddeld een bijna 3 keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening (40 versus 14 weken).
Tabel: Gemiddelde behandelduur fysiotherapie (in weken) per afgesloten behandelepisode: totale populatie en uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht en leeftijd, 2018-2021.
Gemiddelde ± SD 2018 2019 2020 2021
Totaal 10,1 ± 14,3 10,6 ± 16,2 18,7 ± 31,0 16,6 ± 31,7
Chronisch        
Chronisch 20,8 ± 23,6 23,6 ± 25,4 40,1 ± 44,6 39,6 ± 53,1
Niet-chronisch 8,2 ± 11,2 9,4 ± 13,8 16,0 ± 28,6 13,7 ± 27,5
Geslacht        
Mannen 9,3 ± 13,7 9,8 ± 14,8 17,7 ± 30,5 15,8 ± 31,3
Vrouwen 10,6 ± 14,7 11,2 ± 17,1 19,3 ± 31,3 17,2 ± 31,9
Leeftijdscategorie        
0 t/m 11 jaar 11,4 ± 11,8 15,5 ± 18,2 22,0 ± 27,3 21,1 ± 31,6
12 t/m 17 jaar 9,0 ± 13,2 9,1 ± 11,3 12,9 ± 19,8 14,2 ± 26,7
18 t/m 39 jaar 8,2 ± 11,4 8,9 ± 13,7 13,9 ± 24,1 12,4 ± 22,9
40 t/m 59 jaar 9,6 ± 12,4 10,7 ± 16,7 18,2 ± 31,0 16,0 ± 30,5
60 jaar en ouder 11,9 ± 17,6 11,9 ± 17,8 23,3 ± 36,3 20,4 ± 38,1
Totaal aantal afgesloten behandelepisodesa 26.294 136.925 319.041 793.168
 
 

Bron en verantwoording fysiotherapieBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/omvang-zorggebruik