Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken fysiotherapeut

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de (reguliere) fysiotherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de fysiotherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de fysiotherapeut? Dit en meer vindt u in het overzicht hieronder. 

De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2021. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgesloten behandelepisodes.

 

Kernpunten patiëntkenmerken fysiotherapeut, 2021 en voorgaande jaren

  • Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk lijkt weer hersteld in 2021 na een forse daling in 2020.
  • Van de patiënten bij de fysiotherapeut is 59 procent vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is ruim 48 jaar.
 
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de fysiotherapeut, 2018-2021
 
  2018 2019 2020 2021
Geslacht Mannen 40,5 42,4 40,7 40,9
Vrouwen 59,5 57,6 59,3 59,1
Leeftijd 0-1 jaar 1,0 0,5 0,8 1,0
2-3 jaar 0,2 0,2 0,2 0,2
4-5 jaar 0,1 0,2 0,3 0,3
6-11 jaar 1,4 1,8 2,2 1,9
12-17 jaar 5,0 4,9 4,6 4,4
18-39 jaar 24,1 26,8 26,2 26,4
40-59 jaar 32,5 34,0 32,7 32,5
60-79 jaar 27,6 25,9 27,0 27,3
> 80 jaar 8,0 5,6 6,1 6,0
Gemiddelde leeftijd in jaren 50,1 48,3 48,6 48,7
Totaal aantal patiënten 55.483 355.427 328.641 750.209
Totaal aantal praktijken -      216 300 420
Gemiddeld aantal patiënten per praktijk -      1.645 1.095 1.786

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W . Cijfers fysiotherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2023; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/patientkenmerken