Cijfers fysiotherapeuten - Prestatiecodes

in kalenderjaar 2021
Bij het declareren van een zitting fysiotherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen. Welk deel van de zittingen waren voor reguliere fysiotherapie? Hoe vaak ging het om een intake? En hoe vaak werden specialistische behandelingen geregistreerd?

Prestatiecodes fysiotherapeutPrestatiecodes fysiotherapeut

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling fysiotherapie of een specialistische behandeling zoals manuele therapie of oedeemtherapie. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers zijn gebaseerd op alle prestaties die in het afgelopen rapportagejaar zijn gebruikt in zowel nieuwe, lopende en afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2021 en voorgaande jaren

  • Het overgrote deel van de behandelingen, 68 procent, betreft een zitting reguliere fysiotherapie
  • Er is een sterke stijging in 2021 van het gemiddelde aantal prestatiecodes per praktijk.
Tabel: Percentages van totaal aantal zittingen naar prestatie 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Screening  0,0 0,0 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken bij directe toegang 0,0 0,0 0,0 0,0
Intakes en onderzoeken na verwijzing 2,2 2,5 2,3 2,6
Screenings, intake en onderzoek gecombineerd bij directe toegang 4,5 7,5 6,4 6,8
Lange zittingen 1,4 0,8 0,9 0,9
Groepszittingen 3,6 3,3 2,6 2,7
Eenmalige zitting fysiotherapie 0,0 0,0 0,0 0,0
Reguliere zittingen fysiotherapie 73,3 67,8 69,0 68,1
Manuele therapie 7,3 11,0 9,2 10,1
Kinderfysiotherapie 2,6 2,4 3,3 3,1
Oedeemfysiotherapie 1,9 1,5 1,8 1,8
Bekken fysiotherapie 0,9 1,3 1,5 1,5
Psychosomatische fysiotherapie 0,5 0,6 0,8 0,9
Geriatrische fysiotherapie 1,3 1,0 1,6 1,6
Overige prestatiecodes 0,3 0,3 0,5 0,1
Totaal aantal zittingen 1.332.319 2.517.996 2.773.885 6.258.472
Gemiddeld aantal prestaties per praktijk -         11.657 9.246 14.901

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers fysiotherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De cijfers over het zorggebruik in 2021 zijn  gebaseerd op de dossiers van 750.209 patiënten die zijn behandeld in 420 fysiotherapiepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening fysiotherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp, R., Meijer, W. Cijfers fysiotherapeuten - Prestatiecodes. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 10-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten/prestatiecodes