Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken

Hoeveel patiënten maken gebruik van de huisartsenpost? Wat zijn de kenmerken van deze patiënten, bijvoorbeeld de leeftijd en het geslacht? Is er een verschil in huisartsenpostbezoek tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden? Antwoorden op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

De verzorgingsgebieden van de deelnemende HDS'en tellen bijna 11 miljoen inwoners, die gebruik kunnen maken van de huisartsenpost.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken huisartsenpost 2020-2021

Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken HAP 2020 en 2021
  • In 2020 en 2021 maakten van de bijna 11 miljoen inwoners in de verzorgingsgebieden van de deelnemende HDSen meer dan 1,6 miljoen mensen (resp. 14,8% en 15,2%) ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Zij hadden in totaal 2,8 miljoen contacten (2020) en 3,0 miljoen contacten (2021) met de huisartsenpost.
  • Het gebruik van zorg op de huisartsenpost lijkt niet te verschillen tussen stedelijke en minder stedelijke gebieden.
Tabel: Kenmerken van inwoners van de verzorgingsgebieden en van gebruikers van de huisartsenpost in 2020 en 2021
Characteristics of inhabitants of catchment areas and of users of primary care out-of-hours services in 2020 and 2021
Gegevens zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2020 en 2021 (http://statline.cbs.nl/statweb).
  Inwoners van de verzorgings-gebieden (2020) Gebruikers van de huisartsenpost (2020) Inwoners van de verzorgings-gebieden (2021) Gebruikers van de huisartsenpost
(2021)

Totaal aantal personen

10.873.120  1.612.033 10.768.245 1.641.118

 % mannen

49,7 47,3 49,7 47,0

 % vrouwen

50,3 52,7 50,3 53,0

% personen < 18 jaar

19,0 24,0 18,8 26,1

% personen > 65 jaar

19,1 22,3 18,9 20,6

% personen in zeer sterk stedelijke gebieden

27,3 27,3 31,0 31,0

% personen in sterk stedelijke gebieden

24,3 24,0 26,8 27,0

% personen in matig stedelijke gebieden

17,3 17,3 17,4 17,4

% personen in weinig stedelijke gebieden

17,3 16,7 14,3 14,3

% personen in niet stedelijke gebieden

13,9 13,9 10,5 10,6
         
 

Wie zitten in het panel?Aantal huisartsenpostgebruikers naar leeftijd

Wat valt op, als we de tabel en de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten huisartsenpostgebruikers naar leeftijd 2017-2021
  • Jonge kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar en ouderen vanaf 85 jaar maken het meeste gebruik van de huisartsenpost. Hoewel het gebruik van de huisartsenpost door de jonge kinderen sterk af nam in 2020, is het gebruik in 2021 weer op het niveau van voor de COVID-19-pandemie. Voor ouderen vanaf 85 jaar is een dalende trend te zien in het gebruik van de huisartsenpost.

Figuur: Gemiddeld aantal huisartsenpost-gebruikers per 1000 inwoners binnen de betreffende leeftijdsgroep (2017-2021)

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten

De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De cijfers over 2020 en 2021 zijn gebaseerd op respectievelijk 26 en 28 huisartsendienstenstructuren met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 11 miljoen inwoners. Meer informatie vindt u in het Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2021 en 2020 en trendcijfers 2017-2021. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsenposten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Ramerman, L., Verheij, R. Cijfers huisartsenposten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-01-2023; geraadpleegd op 31-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-huisartsenposten/patientkenmerken