Cijfers logopedisten - Patiëntkenmerken

Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de logopedist eruit? Hoe hoog is het percentage kinderen dat de logopedist bezoekt? En van welke leeftijdsgroep zijn zij met name? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de logopedist? Hoe was dit in de voorgaande jaren? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken logopedist

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken logopedist, 2020 en voorgaande jaren

  • Van de 32.417 patiënten die in 2020 zijn behandeld door de logopedisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn was 57% van het mannelijke geslacht.
  • Bijna de helft (43%) was tussen de 4 en 7 jaar oud.
  • Met de toename in het aantal deelnemende praktijken is te zien dat de leeftijdsgroepen die vorig jaar zijn toe- en afgenomen weer verschuiven naar het gemiddelde van voorgaande jaren.
 
Tabel: Geslacht en leeftijd van de patiënt behandeld door de logopedist, 2016-2020
Gender and age of patients treated by the speech therapist, 2016-2020
  2016 2017 2018 2019 2020
Geslacht Mannen 56,9 58,2 57,2 56,9

57,4

Vrouwen 43,1 41,8 42,8 43,1

42,6

Leeftijd 0-3 jr 13,8 14,1 11,9 11,9

13,2

4-7 jr 46,8 46,7 46,5 43,9

43,4

8-12 jr 20,3 20,1 23,2 26,1

24,2

13-19 jr 4,6 4,7 4,7 6,1

5,6

20-50 jr 6,0 6,0 5,4 5,2

5,7

51-67 jr 3,4 3,7 3,8 3,4

3,6

≥ 68 jr 5,1 4,8 4,4 3,5

4,3

Totaal aantal patiënten 5.224 10.467 17.184 23.042 32.417
Totaal aantal praktijken 31 61 83 95 131

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2020 zijn gebaseerd op de dossiers van 32.417 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 131 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Essen, M. van, Meijer, W.. Cijfers logopedisten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 25-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-logopedisten/patientkenmerken