Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen

bij behandelepisodes gestart in 2021
Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de oefentherapeut komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

We presenteren de cijfers over gezondheidsproblemen waarvoor patiënten in dit kalenderjaar een behandelepisode startten, in de volgende onderdelen:

 • Onderdeel 1: Meestvoorkomende gezondheidsproblemen (DCSPH-codes)
 • Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling
 • Onderdeel 3: Recidiviteit
 • Onderdeel 4: Prognose voor herstel

Wat valt op, als we de cijfers in de tabellen bij alle onderdelen hieronder overzien:

Samengevat: Kernpunten gezondheidsproblemen, 2021 en voorgaande jaren

 • Meest voorkomende gezondheidsproblemen: Psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379) zijn de meest voorkomende klachten bij behandelepisodes gestart in 2021.
 • Duur van het gezondheidsprobleem: Voor het grootste deel van de patiënten is niet vastgelegd hoeveel tijd er tussen het ontstaan van de klacht en het eerste bezoek aan de oefentherapeut zat. Voor 29 procent was dit na 3 maanden.
 • Recidiviteit: In 2021 betrof 12% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
 • Prognose herstel: In bijna 58% van de nieuwe episodes waarvoor de prognose van de behandeling geregistreerd was, was de prognose een ‘reductie van klachten’. Deze werd echter in een groot deel van de nieuwe episodes niet vastgelegd.

Onderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemenOnderdeel 1: Meest voorkomende gezondheidsproblemen

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten meestvoorkomende gezondheidsproblemen, 2021 en voorgaande jaren

 • De meest voorkomende klachten zijn psychomotore retardatie en ontwikkelingsstoornissen (DCSPH 9379), namelijk een kwart van de behandelepisodes.
  Op de tweede plaats komen psychosomatische klachten (DCSPH 9381) met 13,7%.
Tabel: Top 10 gezondheidsproblemen van patiënten behandeld door de oefentherapeut in 2021      (% nieuwe behandelepisodes)
Positie Code Omschrijving DCSPH-code %
1 9379 Gegeneraliseerd; Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen 26,1
2 9381 Gegeneraliseerd; Psychosomatische aandoeningen 13,7
3 3426 Lumbale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 4,7
4 2582 Inwendige organen thorax; Hyperventilatie zonder longpathologie 4,2
5 3026 Cervicale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 4,0
6 3926 Gecombineerd / totale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 2,8
7 3911 Gecombineerd / totale wervelkolom; Afwijkingen wervelkolom / bekken 2,5
8 3126 Cervico-thoracale wervelkolom; Spier-, pees en fascie aandoeningen 2,3
9 6089 Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek); Gynaecologie 2,1
10 6026 Bekkenregio (inclusief gluteaalstreek); Spier-, pees en fascie aandoeningen 1,8
Aantal nieuwe behandelepisodesa 8.985

a Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan een DCSPH-code bekend was in de database van 2021.

Onderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandelingOnderdeel 2: Duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan de behandeling

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten duur van het gezondheidsprobleem voorafgaand aan behandeling, 2021 en voorgaande jaren

 • Voor het grootste deel van de patiënten is niet vastgelegd hoeveel tijd er tussen het ontstaan van de klacht en het eerste bezoek aan de oefentherapeut zat.
 • 29% van de patiënten ziet de oefentherapeut pas voor het eerst wanneer de klacht al meer dan 3 maanden bestaat.
Tabel: Duur van de klacht voorafgaand aan de behandeling bij de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2019-2021
  2019 2020 2021
Niet vastgelegd 55,0  62,6 60,6
0-2 weken 9,8  3,9 1,4
3-12 weken 6,9 7,1 8,8
> 12 weken 28,4 26,5 29,3
Aantal nieuwe behandelepisodes a 1.453 5.333 9.171

a Aantal nieuwe behandelepisodes waarvoor de duur van de klacht bekend was.

Onderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem Onderdeel 3: Recidiviteit van het gezondheidsprobleem

Een klacht wordt als recidief gezien wanneer de therapeut in het systeem vastlegt dat er sprake is van een recidiverende klacht of wanneer de klacht optreedt na een klachtenvrije periode van tenminste vier weken en ten hoogste twee jaar t.o.v. een eerdere episode met dezelfde DCSPH-code. 

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten recidiviteit van het gezondheidsprobleem, 2021 en voorgaande jaren

 • In 2021 betrof ruim 12% van de nieuwe behandelepisodes een klacht met een recidiverend karakter.
Tabel: Recidivering gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Nee 86,0 89,4 89,8 87,7
Ja 14,0 10,7 10,2 12,3
Aantal behandelepisodes a 9.796 12.820 8.241 9.243

a Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan het bekend is of het een recidief gezondheidsprobleem betrof.

Onderdeel 4: Prognose voor herstelOnderdeel 4: Prognose voor herstel

Bij aanvang van de behandeling bepalen oefentherapeuten de prognose voor herstel van de klacht waarmee een patiënt komt.

Wat valt op, als we de cijfers in de tabel en in de figuur hieronder bekijken:

Kernpunten prognose voor herstel, 2021 en voorgaande jaren

 • In 2021 verwacht de oefentherapeut bij bijna 34% van de behandelepisodes, waarvoor een prognose is vastgelegd, dat patiënten volledig van de klacht zullen herstellen.
 • Voor een groot deel van de nieuwe behandelepisodes werd de prognose van de behandeling niet vastgelegd.
Tabel: Prognose herstel gezondheidsprobleem van patiënten behandeld door de oefentherapeut (% nieuwe behandelepisodes), 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Volledig Herstel 47,7 46,3 35,3 33,9
Reductie van klachten
50,4 47,7 55,5 57,7
Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie
1,9 4,4 5,4 4,9
Niet te bepalen 0,0 1,6 3,8 3,5
Aantal nieuwe behandelepisodes a 1.362 2.214 1.511 2.675
Aantal onbekend 3.920 5.600 5.302 6.563

a Aantal nieuwe behandelepisodes waarvan de prognose genoteerd was.

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-04-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/gezondheidsproblemen