Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik

van behandelepisodes afgesloten in 2021
Hoeveel behandeltrajecten en behandelingen verricht de oefentherapeut gemiddeld per jaar? Welk soort behandelingen verricht de oefentherapeut het meest? en het minst? Dit en meer vindt u op deze pagina.

Voor de omvang van zorggebruik wordt gekeken naar het aantal behandelingen in een behandelepisode en naar het aantal weken dat er gemiddeld voor een behandelepisode staat. Informatie over de omvang van de behandeling wordt weergegeven over de behandelepisodes die in 2021 zijn afgesloten, ongeacht wanneer die behandelepisode is gestart.

Wat valt op ten aanzien van de behandelomvang bij de oefentherapeut, als we alle informatie hieronder (over alle twee de onderdelen) overzien:

Samengevat : Kernpunten omvang zorggebruik bij oefentherapeut, 2021 en voorgaande jaren

  • De zorgomvang (aantal behandelingen en duur van de behandelepisode van de afgesloten behandelepisodes) was in 2021 gemiddeld 14 behandelingen over 26 weken. Dit is gelijk aan 2020 en hoger dan in eerdere jaren waarin het rond de 10 behandelingen over 18 weken was.

De informatie hieronder hebben we onderverdeeld in:

  • Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)
  • Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)

Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)Onderdeel 1: Aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)

Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode, in 2021 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld hebben patiënten 14 behandelingen per behandelepisode.
  • Patiënten met een chronische indicatie (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) hebben ongeveer 3,5 keer zoveel behandelingen als patiënten zonder chronische indicatie (36 versus 10).
  • Het aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode ligt gemiddeld genomen ook hoger voor mannen dan voor vrouwen, voor kinderen in de leeftijd 0 tot 11 jaar vergeleken met andere leeftijdsgroepen en bij kinderoefentherapie vergeleken met reguliere oefentherapie.
Tabel: Gemiddeld aantal behandelingen per afgesloten behandelepisode: totale populatie en
uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht, leeftijd en type oefentherapie, 2018-2021
Gemiddelde ± SD 2018 2019 2020 2021
Totaal 10,5 ± 12,4 9,6 ± 12,6 14,0 ± 18,3 14,2 ± 22,3
Chronischa
Aandoening op "chronische lijst" 33,6 ± 26,4 33,4 ± 25,6 38,7 ± 30,0 35,9 ± 42,7
Aandoening niet op "chronische lijst" 8,5 ± 7,0 7,2 ± 7,0 10,1 ± 11,5 9,9 ± 11,3
Geslacht
Mannen 13,3 ± 16,5 12,9 ± 15,9 17,5 ± 21,0 17,1 ± 20,9
Vrouwen 8,9 ± 9,1 8,0 ± 10,1 11,7 ± 15,7 12,0 ± 23,0
Leeftijdscategorie
0 t/m 11 jaar 23,9 ± 21,7 22,5 ± 20,4 20,9 ± 22,3 20,8 ± 21,4
12 t/m 17 jaar 9,6 ± 7,2 8,9 ± 9,2 13,4 ± 15,4 15,3 ± 21,2
18 t/m 39 jaar 7,6 ± 5,8 6,2 ± 6,9 8,4 ± 10,3 8,0 ± 10,4
40 t/m 59 jaar 7,6 ± 4,9 6,8 ± 6,3 10,2 ± 14,5 9,5 ± 15,5
60 jaar en ouder 8,9 ± 11,9 7,7 ± 10,5 12,0 ± 17,8 13,5 ± 32,9
Type oefentherapieb
Kinderoefentherapie - - - 21,9 ± 22,3
Reguliere oefentherapie - - - 10,6 ± 21,3
Aantal afgesloten behandelepisodesc 4.668 5.330 9.528 11.472

a Aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering, bijlage 1);
b de uitsplitsing in reguliere en kinderoefentherapie wordt in 2021 voor het eerst gemaakt;
Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)Onderdeel 2: Behandelduur in weken per afgesloten behandelepisode (naar leeftijd, geslacht, wel of geen chronische aandoening en type oefentherapie)

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten behandelduur per afgesloten behandelepisode, in 2021 en voorgaande jaren

  • Gemiddeld duurt een behandelepisode ruim 26 weken.
  • De gemiddelde behandelduur voor mensen met een chronische indicatie (aandoeningen die voorkomen op de Lijst met chronische aandoeningen, rechtsgeldig vastgelegd in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering) is bijna 3 keer zo lang als voor patiënten zonder de indicatie (55 versus 20 weken).
  • De duur van de afgesloten behandelepisode ligt gemiddeld genomen ook hoger voor mannen dan voor vrouwen, voor kinderen in de leeftijd 0 tot 11 jaar vergeleken met andere leeftijdsgroepen en bij kinderoefentherapie vergeleken met reguliere oefentherapie.
Tabel: Behandelduur oefentherapie (in weken) per afgesloten behandelepisode: totale populatie en
uitgesplitst naar patiënten met een chronische en niet-chronische aandoening, geslacht, leeftijd en type oefentherapie, 2018-2021
Behandelduur in weken± SD 2018 2019 2020 2021
Totaal 20,1 ± 26,8 17,6 ± 23,5 26,5 ± 35,3 26,1 ± 36,9
Chronischa
Aandoening  op "chronische lijst" 52,6 ± 38,4 51,4 ± 40,6 62,1 ± 43,9 54,9 ± 56,1
Aandoening niet op "chronische lijst" 18,3 ± 25,2 14,4 ± 18,6 21,0 ± 30,4 20,4 ± 28,6
Geslacht  
Mannen 23,8 ± 29,2 22,3 ± 28,1 31,0 ± 38,1 29,5 ± 35,8
Vrouwen 18,1 ± 25,2 15,3 ± 20,4 23,5 ± 32,9 23,5 ± 37,5
Leeftijdscategorie  
0 t/m 11 jaar 41,0 ± 35,6 38,6 ± 35,5 34,7 ± 38,8 33,9 ± 35,1
12 t/m 17 jaar 20,1 ± 21,2 19,4 ± 23,2 31,5 ± 40,9 31,1 ± 41,3
18 t/m 39 jaar 16,4 ± 23,7 12,8 ± 16,3 18,5 ± 28,1 18,4 ± 26,0
40 t/m 59 jaar 15,4 ± 18,7 13,0 ± 17,5 21,1 ± 30,2 19,9 ± 30,3
60 jaar en ouder 17,0 ± 27,2 12,9 ± 16,9 23,5 ± 34,4 24,6 ± 48,1
Type oefentherapie b
Kinderoefentherapie _ _ _ 35,4 ± 36,8
Reguliere oefentherapie _ _ _ 21,6 ± 36,0
Aantal afgesloten behandelepisodec 4.668 5.330 9.528 11.472

a Aandoening die voorkomt op de ‘chronische lijst’ (Besluit Zorgverzekering, bijlage 1);
b de uitsplitsing in reguliere en kinderoefentherapie wordt in 2021 voor het eerst gemaakt;
Kan lager liggen voor de subcategorieën chronisch, geslacht en leeftijd.

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

 

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Omvang zorggebruik. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-04-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/omvang-zorggebruik