Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken

van patiënten behandeld in 2021
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de oefentherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de oefentherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de oefentherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Patiëntkenmerken oefentherapeutPatiëntkenmerken oefentherapeut

De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2021. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgesloten behandelepisodes. Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken oefentherapeut 2021 en voorgaande jaren
  • Ruim 57% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is bijna 33 jaar.
  • Er is een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die bij de oefentherapeut komen: het grootste deel van de vrouwen is volwassen, terwijl bijna de helft van de mannen jongens in de leeftijd van 6 tot 11 jaar zijn. Zij komen vooral bij de kinderoefentherapeut.
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de oefentherapeut, 2018-2021
  2018 2019 2020 2021
Geslacht Mannen 41,8 41,1 44,4 43,1
Vrouwen 58,2 58,9 55,6 56,9
Leeftijd 0-1 jaar 0,2 0,6 0,7 1,0
2-3 jaar 0,2 0,4 0,4 0,7
4-5 jaar 3,9 3,8 3,3 3,3
6-11 jaar 24,7 25,1 34,6 28,6
12-17 jaar 9,3 8,4 8,6 8,4
18-39 jaar 20,8 21,7 18,8 19,3
40-59 jaar 20,4 20,8 17,1 19,5
60-79 jaar 16,9 16,0 13,2 15,7
>= 80 jaar 3,5 3,2 3,3 3,5
Gemiddelde leeftijd in jaren 34,3 33,7 30,0 32,9
Totaal aantal patiënten 13.521 16.636 11.139 13.185
Totaal aantal praktijken - 77 53 86
Tabel percentage mannen en vrouwen per leeftijdsgroep in 2021
   

Mannen

Vrouwen
Leeftijd 0-1 jaar 1,4 0,6
2-3 jaar 1,1 0,5
4-5 jaar 5,8 1,3
6-11 jaar 47,6 14,2
12-17 jaar 9,0 7,9
18-39 jaar 10,2 26,3
40-59 jaar 11,6 25,5
60-79 jaar 11,1 19,2
80 jaar en ouder
2,3 4,5
Gemiddelde leeftijd in jaren 23,7 39,9
Totaal aantal patiënten 5.684 7,497
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten in 2021 behandeld door de reguliere
           oefentherapeut en de kinderoefentherapeut in 2021
  Reguliere oefentherapie Kinder-
oefentherapie
Geslacht Mannen 28,7 73,4
Vrouwen 71,3 26,6
Leeftijd 0-1 jaar 0,3 2,3
2-3 jaar 0,3 1,6
4-5 jaar 0,2 9,7
6-11 jaar 4,8 78,9
12-17 jaar 8,8 7,4
18-39 jaar 28,5 0,1
40-59 jaar 28,7 -
60-79 jaar 23,2 -
>= 80 jaar 5,2 -
Gemiddelde leeftijd in jaren 44,8 7,9
Totaal aantal patiënten 8.943 4.264

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-06-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/patientkenmerken