Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken

van patiënten behandeld in 2020
Hoe ziet de patiëntenpopulatie van de oefentherapeut eruit? Hoe groot is het percentage ouderen dat de oefentherapeut bezoekt, en het percentage kinderen? Komen er meer mannen of meer vrouwen bij de oefentherapeut? Dit en meer treft u aan op deze pagina.

Wie zitten in het panel?Patiëntkenmerken oefentherapeut

De kenmerken zijn gebaseerd op de patiënten met ten minste één geregistreerd consult in 2020. Dat kan gaan om nieuwe, lopende of afgesloten behandelepisodes. Wat valt op, als we de tabellen hieronder bekijken:

Kernpunten patiëntkenmerken oefentherapeut 2020 en voorgaande jaren
  • Ruim 55% van de patiënten bij de oefentherapeut is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 30 jaar.
  • Er is een groot verschil in leeftijd tussen mannen en vrouwen die bij de oefentherapeut komen: meer dan de helft van de mannen zijn jongens in de leeftijd van 6 tot 11 jaar, terwijl het grootste deel van de vrouwen volwassen is
Tabel: Geslacht en leeftijd van patiënten behandeld door de oefentherapeut, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Geslacht Mannen 36,7 41,8 41,1 44,4
Vrouwen 63,3 58,2 58,9 55,6
Leeftijd 0-1 jaar 0,2 0,2 0,6 0,7
2-3 jaar 0,1 0,2 0,4 0,4
4-5 jaar 2,0 3,9 3,8 3,3
6-11 jaar 17,1 24,7 25,1 34,6
12-17 jaar 9,5 9,3 8,4 8,6
18-39 jaar 25,1 20,8 21,7 18,8
40-59 jaar 24,3 20,4 20,8 17,1
60-79 jaar 18,2 16,9 16 13,2
>= 80 jaar 3,5 3,5 3,2 3,3
Gemiddelde leeftijd in jaren 37,7 34,3 33,7 30,0
Totaal aantal patiënten 8.252 13.521 16.636 11.139
Tabel percentage mannen en vrouwen per leeftijdsgroep in 2020
  Percentage man Percentage vrouw
0-1 jaar 0,9 0,5
2-3 jaar 0,5 0,3
4-5 jaar 5,5 1,5
6-11 jaar 55,5 17,9
12-17 jaar 8,7 8,6
18-39 jaar 8,4 27,1
40-59 jaar 9,8 22,9
60-79 jaar 8,4 17,0
80 jaar en ouder
2,3 4,2
Totaal aantal patiënten 4.938 6.182

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Patiëntkenmerken. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-11-2022; geraadpleegd op 02-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/patientkenmerken