Cijfers oefentherapeuten - Prestatiecodes

in kalenderjaar 2020
Bij het declareren van een zitting oefentherapie wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen. Welk deel van de zittingen waren voor reguliere oefentherapie? Hoe vaak ging het om een intake? En hoe vaak werden specialistische behandelingen geregistreerd?

Prestatiecodes oefentherapeutPrestatiecodes oefentherapeut

Bij het declareren van een zitting wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende behandelvormen, zoals een reguliere behandeling oefentherapie of een specialistische behandeling zoals kinderoefentherapie of oedeemtherapie. Dit zijn de zogenoemde prestaties, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers zijn gebaseerd op alle prestaties die in het afgelopen rapportagejaar zijn gebruikt in zowel nieuwe, lopende en afgeronde behandelepisodes.

Wat valt op, als we de tabel hieronder bekijken:

Kernpunten aantal behandelingen op basis van geregistreerde prestatiecodes, 2020 en voorgaande jaren
  • Ruim 47% van het aantal behandelingen betreft een zittingen reguliere oefentherapie.
  • Het aandeel zittingen kinderoefentherapie is in 2020 bijna 38 procent door een groot aantal praktijken met een specialisatie kinderoefentherapie in de registratie.
Tabel: Percentages van totaal aantal zittingen naar prestatiecode, 2017-2020
  2017 2018 2019 2020
Screening oefentherapie
0,0 0,0 0,0 0,1
Intakes en onderzoeken bij directe toegang
0,0 0,0 0,1 0,0
Intakes en onderzoeken na verwijzing
4,2 3,9 3,6 3,1
Screenings, intake en onderzoek gecombineerd bij directe toegang
1,8 1,9 1,9 2,0
Lange zittingen 0,1 0,1 0,4 0,3
Groepszittingen
1,7 1,2 1,0 0,2
Eenmalige oefentherapie
0,0 0,0 0,0 0,0
Reguliere zittingen
54,6 47,4 49,6 47,7
Kinderoefentherapie
34,0 41,0 37,9 37,9
Bekkenoefentherapie
0,0 0,0 0,0 1,7
Geriatrie oefentherapie
0,0 0,0 0,0 0,0
Psychosomatische oefentherapie*
- - - 4,4
Overige prestatiecodes
3,4 4,4 5,5 2,5
Totaal aantal zittingen
115.889 150.221 179.986 109.894

*In eerdere jaren viel de categorie ‘Psychosomatische oefentherapie’ onder overige prestatiecodes.

Bron en verantwoording cijfers oefentherapeutenBron en verantwoording cijfers oefentherapeuten

Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers oefentherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten oefentherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.
De cijfers over 2020 zijn verzameld op basis van gegevens van 11.139 patiënten die in 2020 zijn behandeld door 177 oefentherapeuten in 53 praktijken.
Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening oefentherapeuten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Veldkamp R., Meijer W. Cijfers oefentherapeuten - Prestatiecodes. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-12-2022; geraadpleegd op 09-02-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-oefentherapeuten/prestatiecodes