Zorg bij paramedici - overzicht

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het Nivel levert, in opdracht van het ministerie van VWS, jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Voor de paramedische zorg in de eerste lijn presenteren we cijfers over de zorg verleend door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten.

We geven inzicht in de zorg die paramedici in de eerstelijnszorg bieden; fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten. U vindt naast een korte introductie de links naar de pagina's met meer informatie over de betreffende beroepsgroepen.

Paramedische zorgCijfermatige informatie over eerstelijnszorg 

Per beroepsgroep bieden we cijfermatige informatie over :

  • de populatie die de paramedicus bezoekt
  • het zorgproces bij de paramedicus
  • de zorginhoud bij de paramedicus
  • de zorgevaluatie bij de paramedicus

Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnNaar de cijfers over de paramedische beroepsgroepen

We verzamelen en analyseren de zorggegevens die de verschillende paramedici, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun digitale patiënteninformatiesysteem:

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Van onze aangesloten paramedici - fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten - ontvangt Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn de gegevens van ruim 450.000 patiënten. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen. Ook is het mogelijk om gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn aan te vragen voor eigen onderzoek. Hiermee kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk gefundeerd en praktijkgericht onderzoek, op een innovatieve wijze. We noemen onderzoek met voorspellende modellen, bigdata-analyses als machine learning en netwerkanalyses.

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.
Heeft u vragen of opmerkingen over Nivel Zorgregistraties Eerst Lijn? Stuur een mail naar zorgregistraties@nivel.nl
Wilt u zelf gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Meijer, W. Zorg bij paramedici - overzicht. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 04-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-zorgverlening/cijfers-zorgverlening-paramedici