Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen

Wat zijn de meestvoorkomende gezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de huisartsenpraktijk komen? Hoe was dit in voorgaande jaren? Verschilt dit tussen mannen en vrouwen? Antwoord op deze vragen en meer treft u aan op deze pagina.

Onze cijfers zijn gebaseerd op de combinatie van het aantal gedeclareerde contacten met huisarts of praktijkondersteuner GGZ (consulten en visites) en het aantal geregistreerde diagnoses.


Zorgdata slim gebruikenGezondheidsproblemen waarmee patiënten bij de huisarts komen
Wat valt op, als we naar onderstaand overzicht kijken?

Kernpunten gezondheidsproblemen 2021

  • Drie meestvoorkomende gezondheidsproblemen: urineweginfectie is de meest voorkomende reden om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. In 2021 zijn er per 1000 ingeschreven patiënten 148 contacten voor urineweginfecties (2,6% van alle contacten). Daarna komen hypertensie zonder orgaanschade (2,6%) en diabetes mellitus (1,9%).
  • Verschil gezondheidsproblemen mannen - vrouwen: de twee meest voorkomende gezondheidsproblemen bij mannen in 2021 zijn hypertensie zonder orgaanschade en diabetes mellitus; bij vrouwen zijn dit urineweginfectie en hypertensie zonder orgaanschade.

NB Een deel van de contacten van patiënten met een gezondheidsprobleem die ook onder de integrale bekostiging vallen (segment 2) wordt niet meer apart gedeclareerd door de huisarts. Hierdoor is er bijvoorbeeld sprake van onderschatting bij het aantal diabetesgerelateerde contacten zoals dat in de onderstaande tabel wordt weergegeven. Rapportages hierover vindt u bij Jaarcijfers aandoeningen: incidenties en prevalenties.

Hieronder presenteren we de meestvoorkomende gezondheidsproblemen voor de jaren 2019-2021:

Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2021
Tabel: Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2021
Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity, 2019
  Totaal Mannen Vrouwen
  ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 %
1 U71 Cystitis/
urineweginfectie
148 2.6 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 118 2.7 U71 Cystitis/
urineweginfectie
251 3.6
2 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 147 2.6 T90 Diabetes mellitus 107 2.4 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 176 2.5
3 T90 Diabetes mellitus 106 1.9 R83 Andere infectie(s) luchtwegen 82 1.9 R83 Andere infectie(s) luchtwegen 112 1.6
4 R83 Andere infectie(s) luchtwegen 97 1.7 H81 Overmatig cerumen 75 1.7 A04 Moeheid/zwakte 109 1.6
5 A04 Moeheid/zwakte 80 1.4 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 54 1.2 T90 Diabetes mellitus 104 1.5
6 P76 Depressie 71 1.3 R05 Hoesten 54 1.2 P76 Depressie 95 1.4
7 H81 Overmatig cerumen 71 1.3 A04 Moeheid/zwakte 50 1.1 P74 Angststoornis/
angsttoestand
81 1.2
8 R05 Hoesten 62 1.1 P76 Depressie 47 1.1 D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 79 1.1
9 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 61 1.1 S99 Andere ziekte(n) huid/subcutis 45 1.0 R05 Hoesten 70 1.0
10 P74 Angststoornis/
angsttoestand
58 1.0 U71 Cystitis/urineweginfectie 45 1.0 H81 Overmatig cerumen 67 1.0
  Totaal in top 10     15,9 Totaal in top 10     15,4 Totaal in top 10     16,6
Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2020

Tabel: Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2020
Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity, 2020
Totaal Mannen Vrouwen
  ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 %
1 U71 Cystitis/
urineweginfectie
150 2.8 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 112 2.7 U71 Cystitis/
urineweginfectie
253 3.9
2 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 141 2.6 T90 Diabetes mellitus 101 2.4 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 170 2.6
3 T90 Diabetes mellitus 101 1.9 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 74 1.8 A04 Moeheid/zwakte 104 1.6
4 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 88 1.6 H81 Overmatig cerumen 67 1.6 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 102 1.6
5 A04 Moeheid/zwakte 76 1.4 R05 Hoesten 64 1.5 T90 Diabetes mellitus 100 1.5
6 R05 Hoesten 75 1.4 A04 Moeheid/zwakte 47 1.1 P76 Depressie 95 1.5
7 P76 Depressie 71 1.3 P76 Depressie 46 1.1 R05 Hoesten 85 1.3
8 H81 Overmatig cerumen 63 1.2 U71 Cystitis/urineweginfectie 45 1.1 P74 Angststoornis/
angsttoestand
78 1.2
9 P74 Angststoornis/
angsttoestand
57 1.1 R83 Andere infectie(s) luchtwegen 42 1.0 D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 71 1.1
10 D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 52 1.0 S74 Dermatomycose(n) 41 1.0 R96 Astma 60 0.9
Totaal in top 10           16,3 Totaal in top 10           15,3 Totaal in top 10           17,2


Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2019
Tabel: Meest voorkomende gezondheidsproblemen bij contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten, gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid, 2019
Most frequent health problems during contacts with the general practitioner or practice nurse mental health per 1000 registered patients, standardized to the Netherlands on age, gender and urbanity, 2019
  Totaal Mannen Vrouwen
  ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 % ICPC Diagnose aant/ 1000 %
1 U71 Cystitis/
urineweginfectie
161 2.8 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 127 2.9 U71 Cystitis/
urineweginfectie
253 3.7
2 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 149 2.6 T90 Diabetes mellitus 103 2.3 K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 194 2.8
3 T90 Diabetes mellitus 103 1.8 R05 Hoesten 79 1.8 A04 Moeheid/zwakte 122 1.6
4 R05 Hoesten 95 1.7 H81 Overmatig cerumen 77 1.8 R05 Hoesten 110 1.6
5 A04 Moeheid/zwakte 89 1.6 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 74 1.7 T90 Diabetes mellitus 103 1.5
6 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 86 1.5 A04 Moeheid/zwakte 55 1.3 R74 Acute infectie bovenste luchtwegen 97 1.4
7 H81 Overmatig cerumen 74 1.3 S03 Wratten 55 1.3 P76 Depressie 93 1.4
8 P76 Depressie 70 1.2 S74 Dermatomycose(n) 47 1.1 D06 Andere gelokaliseerde buikpijn 76 1.1
9 S03 Wratten 63 1.1 L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat 46 1.1 P74 Angststoornis/
angsttoestand
70 1.0
10 L99 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat 56 1.0 P76 Depressie 46 1.0 S03 Wratten 70 1.0
  Totaal in top 10     16,7 Totaal in top 10     16,2 Totaal in top 10     17,3

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBron en verantwoording cijfers huisartsenzorg
Alle cijfers die we bij 'Cijfers zorgverlening huisartsenzorg' presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten huisartsenpraktijken. Bijna alle huisartsen houden een digitaal patiënteninformatiesysteem bij. Hierin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests.

  • Cijfers 2021: de cijfers over de Zorg door de huisarts zijn gebaseerd op gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn van ongeveer 393 huisartsenpraktijken met in totaal ruim 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Bij deze cijfers zijn de aanvullende gegevens die de Peilstations verzamelen niet meegenomen.
     
  • Methode en verantwoording vaststellen cijfers: bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening huisartsen vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.
Hek, K. Cijfers huisartsen - Gezondheidsproblemen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-01-2023; geraadpleegd op 31-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorg-huisarts-huisartsenpost-paramedici/cijfers-zorg-huisartsen/gezondheidsproblemen