Cijfers huisartsen - Contacten huisartsenpraktijk

In 2018 werden per ingeschreven patiënt gemiddeld 4,5 contacten met de huisartsenpraktijk gedeclareerd voor segment 1 en segment 3. Dit zijn contacten met de huisarts of praktijkondersteuner GGZ en modernisering en innovatie (M&I) verrichtingen. Ouderen hebben vaker contact met de huisartsenpraktijk dan jongeren. Voor kinderen (5-17 jaar) werden gemiddeld ruim twee contacten per jaar gedeclareerd, in de oudste leeftijdscategorie waren dat er gemiddeld 13 (zie tabel hieronder). Van alle typen contacten zijn korte en telefonische consulten de meest voorkomende vormen van contact. In 2018 was bijna de helft van alle contacten een kort consult en 29% een telefonisch consult.
 

Contacten die plaatsvonden in het kader van integraal bekostigde zorg (ketenzorg uit segment 2) zijn in deze cijfers niet meegeteld. De zorg voor patiënten met een veelvoorkomende aandoening wordt elders op de website beschreven.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2014
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2014
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Segment 1                
Consult kort* 2 264,0 1 494,4 1 766,2 2 192,8 2 906,3 3 621,6 3 030,2 2 121,5
Consult lang 160,1 206,1 524,7 705,7 796,9 962,5 710,6 569,4
Visite kort* 6,7 2,7 14,7 36,0 146,4 625,5 2 257,3 113,0
Visite lang 1,9 2,0 9,3 35,9 129,4 448,6 1 382,4 81,1
Telefonisch consult 761,6 478,4 880,4 1 044,4 1 431,0 2 369,2 4 091,9 1 069,4
Vaccinatie 0,1 0,3 1,6 1,6 2,5 4,0 2,7 1,6
E-mailconsult 7,3 7,3 16,7 21,8 19,8 15,4 19,2 16,6
Segment 3                
M&I verrichting 12,6 44,7 112,5 233,7 413,9 635,7 1 046,2 213,0
Totaal  3.214 2.236 3.326 4.273 5.847 8.683 12.541 4.186

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2015
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2015
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Segment 1                
Consult kort* 2 357,5 1 515,9 1 779,6 2 203,3 2 935,5 3 695,9 3 185,7 2 152,4
Consult lang 203,7 246,6 610,0 801,5 890,1 1 098,6 841,2 655,4
Visite kort* 18,5 2,7 13,4 35,6 149,4 611,4 2 229,8 113,0
Visite lang 4,3 3,6 12,5 51,6 168,5 525,8 1 544,4 99,9
Telefonisch consult 844,9 510,9 937,8 1 112,2 1 527,0 2 534,3 4 444,6 1 147,0
Vaccinatie 0,1 0,2 2,1 2,0 2,4 3,5 3,7 1,8
E-mailconsult 5,6 6,4 20,7 28,1 26,1 21,6 30,6 20,9
Segment 3                
M&I verrichting 9,0 35,1 94,7 194,1 355,5 533,3 952,4 181,6
Totaal  3.444 2.321 3.471 4.430 6.056 9.025 13.232 4.373

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2016
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2016
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Segment 1                
Consult kort* 2 453,2 1 536,9 1 775,8 2 178,1 2 892,7 3 623,3 3 158,2 2 152,6
Consult lang 229,5 259,7 628,9 818,3 916,4 1 099,0 878,3 677,9
Visite kort* 20,5 3,0 13,1 32,7 134,5 545,8 2 032,8 107,1
Visite lang 3,4 1,9 9,3 35,0 128,7 459,7 1 463,3 87,5
Telefonisch consult 900,9 547,0 987,3 1 164,9 1 575,1 2 560,1 4 548,9 1 207,6
Vaccinatie 0,0 0,2 1,7 1,6 1,3 2,8 2,0 1,4
E-mailconsult 7,7 8,0 29,0 35,6 35,7 27,4 51,9 28,1
Segment 3                
M&I verrichting 9,5 35,0 97,1 192,8 348,1 539,3 1 003,1 186,3
Totaal  3.625 2.392 3.543 4.460 6.033 8.858 13.139 4.449

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2017
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2017
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Segment 1                
Consult kort* 2 340,3 1 468,2 1 732,3 2 113,1 2 786,9 3 504,1 3 145,5 2 075,2
Consult lang 225,1 262,1 665,3 855,4 965,7 1 180,8 965,0 709,1
Visite kort* 14,3 2,2 10,7 29,3 126,0 510,3 1 936,4 96,2
Visite lang 2,7 1,6 7,7 32,4 120,7 435,3 1 428,3 80,1
Telefonisch consult 874,5 535,5 1 005,4 1 183,1 1 628,4 2 664,0 4 714,9 1 220,2
Vaccinatie 0,1 0,7 5,0 5,0 4,3 4,7 4,9 4,0
E-mailconsult 8,8 8,8 35,3 43,3 41,1 32,5 60,6 33,5
Segment 1                
M&I verrichting 9,7 31,8 94,7 186,5 336,5 546,4 1 032,4 179,9
Totaal  3.475 2.311 3.558 4.450 6.011 8.878 13.289 4.399

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2018
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2018
  0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar 85 en ouder Totaal
Segment 1                
Consult kort* 2 386,0 1 464,9 1 721,3 2 100,6 2 785,5 3 507,4 3 147,1 2 073,9
Consult lang 240,0 262,1 673,9 842,9 968,2 1 183,3 959,1 711,7
Visite kort* 14,8 2,1 10,5 29,4 122,2 482,6 1 891,0 94,2
Visite lang 3,2 1,3 7,9 30,1 115,8 409,0 1 361,3 76,9
Telefonisch consult 939,2 574,7 1 062,1 1 230,2 1 678,7 2 691,1 4 871,9 1 276,2
Vaccinatie 0,7 1,0 3,8 4,3 3,4 4,5 4,3 3,4
E-mailconsult 10,7 10,9 48,2 56,3 56,2 41,4 74,1 44,4
Segment 1                
M&I verrichting 9,2 29,8 93,7 177,0 321,8 508,8 1 021,4 173,8
Totaal  3.604 2.347 3.621 4.471 6.052 8.828 13.330 4.455

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

 

 


Over de jaren 2014-2018 neemt het aantal lange consulten toe. Het aantal lange visites is na een toename tot 2015 weer aan het dalen. Na 2014 is er een afname van het aantal M&I verrichtingen per 1000 ingeschreven patiënten. Een verklaring hiervoor is de nieuwe bekostiging voor huisartsenzorg die in 2015 ingevoerd is. Hierbij is een deel van de M&I verrichtingen onder het eerste segment komen te vallen en een deel is vervallen en wordt nu gedeclareerd als (lang) consult of visite en daarom nu als consult meegeteld. De stijging in de afgelopen jaren in het aantal e-mail consulten zet zich door tot 45 e-mail consulten per 1000 ingeschreven patiënten in 2018. Hierdoor lijkt de opmars van het email consult door te zetten, al betreft het nog steeds een klein aandeel in de totale huisartsenzorg (ongeveer 1% van alle contacten). (zie tabel hieronder).

 
Aantal contacten met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ per 1000 ingeschreven patiënten in segment 1 en 3 naar type contact en leeftijdsgroep, 2014-2018
Number of consultations with the general practitioner and practice nurse mental health by type of consultation and age group for financing segment1 and 3 per 1000 registered patients, 2014-2018
  2014 2015 2016 2017 2018 ¹
Segment 1          
Consult kort* 2 121,5 2 152,4 2 152,6 2 075,2 2 075,6
Consult lang 569,4 655,4 677,9 709,1 709,9
Visite kort* 113,0 113,0 107,1 96,2 94,1
Visite lang 81,1 99,9 87,5 80,1 77,1
Telefonisch consult 1 069,4 1 147,0 1 207,6 1 220,2 1 286,5
Vaccinatie 1,6 1,8 1,4 4,0 3,4
E-mailconsult 16,6 20,9 28,1 33,5 45,2
Segment 1          
M&I verrichting 213,0 181,6 186,3 179,9 172,4
Totaal  4.186 4.373 4.449 4.399 4.464

*Een kort consult/visite duurt maximaal 20 minuten, een lang consult/visite duurt langer dan 20 minuten zoals in de tarievenlijst huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit staat.

¹ Percentages 2018 zijn gestandaardiseerd naar Nederland op leeftijd, geslacht en stedelijkheid

 

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Zorg door de huisarts. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 11-02-2020; geraadpleegd op 22-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/contacten-huisartsenpraktijk