Dietetiek

Het grootste deel van de patiënten, die in 2016 zijn behandeld door de diëtist, is met een verwijzing gekomen. Zes procent van de patiënten maakte gebruik van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Het percentage patiënten dat gebruik maakte van DTD lag in 2013 iets hoger dan in de jaren daarna. Dit kan (deels) verklaard worden doordat sinds 2014 diëtisten van thuiszorginstellingen meedoen aan Nivel Zorgregistraties eerste Lijn. Patiënten die behandeld worden door diëtisten in thuiszorginstellingen komen bijna allemaal met een verwijzing.

Soort verwijzer
In 2016 kwam 91% van de patiënten, die via een verwijzer bij de diëtist zijn gekomen, met een verwijzing van de huisarts. Het aandeel verwezen patiënten dat met een verwijzing van de medisch specialist bij de diëtist is gekomen is in 2016 afgenomen.

Verberne LDM, Robert RA. Zorg door de diëtist - aanmelding.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietetiek