Diëtist: Aanmelding

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • 5% van de patiënten maakt gebruik van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek en 95% komt met een verwijzing bij de diëtist.
  • 85% van de verwezen patiënten komt met een verwijzing van de huisarts.

Trends

Tussen 2013en 2017 zijn geen opvallende trends zichtbaar.

Het grootste deel van de patiënten, dat in 2017 is behandeld door de diëtist, is met een verwijzing gekomen. Vijf procent van de patiënten maakte gebruik van Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Het percentage patiënten dat gebruik maakt van DTD neemt over de tijd af. Dit kan verklaard worden doordat sinds 2014 diëtisten van thuiszorginstellingen meedoen aan Nivel Zorgregistraties. Patiënten die behandeld worden door diëtisten in thuiszorginstellingen komen bijna allemaal met een verwijzing. Andere mogelijke verklaringen zijn dat het tarief dat zorgverzekeraars aanbieden niet kostendekkend is en de voorkeur van diëtisten daardoor uitgaat naar werken met een verwijzing, of dat zorgverzekeraars een verwijzing eisen.

In 2017 kwam 85% van de patiënten, die via een verwijzer bij de diëtist zijn gekomen, met een verwijzing van de huisarts. Het aandeel verwezen patiënten dat met een verwijzing van de medisch specialist bij de diëtist is gekomen is na een afname in 2016 in 2017 weer toegenomen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gegevens over wie de verwijzer is maar bij 32% van de patiënten is ingevuld.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - aanmelding. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-aanmelding