Diëtist: Behandeldoelen

In 2017 is het meest geregistreerde behandeldoel bij aanvang van de diëtistische behandeling ‘het beïnvloeden van nieuw voedingsgedrag’ (80%) gevolgd door ‘het beïnvloeden van ziekte/aandoening/syndroom’ (58%) (tabel 1).  In de afgelopen jaren is een duidelijke afname te zien in de registratie van de diagnostische behandeldoelen ‘inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren’ en ‘scheppen van een gunstig therapieklimaat’. De behandeldoelen zijn bij 20% van de patiënten ingevuld bij aanvang van de behandeling.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - behandeldoelen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-behandeldoelen