Diëtist: Behandeling

Wat valt op?

Cijfers 2017

Trends

  • Tussen 2013 en 2017 is een afname te zien in de registratie van diagnostische behandeldoelen ‘inzicht verkrijgen in externe factoren’ en ‘inzicht verkrijgen in persoonlijke factoren’.

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - behandeling. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-behandeling