Diëtist: Per behandeling

Een behandeling bij de diëtist kan meerdere jaren duren. In 2017 is bij 5.571 patiënten de behandeling bij de diëtist afgesloten. Dit zijn behandelingen waarbij het laatste consult in 2017 heeft plaatsgevonden en waarbij de behandeling door de diëtist geregistreerd is als beëindigd. Van de patiënten met een afgesloten behandeling in 2017 ontving 38% minder dan drie consulten per behandeling. Het gemiddeld aantal consulten per behandeling lag op 3,9 consulten (mediaan 3,0).

 

Van de patiënten met een afgesloten behandeling in 2017 ontving 38% minder dan 3 consulten per behandeling. Het gemiddeld aantal consulten per behandeling lag op 3,9 consulten (mediaan: 3,0).

Uit aanvullend onderzoek van het NIVEL blijkt dat verschillende patiëntgroepen meer consulten per behandeling gebruiken dan anderen, namelijk:

  • Vrouwen
  • Autochtonen
  • Patiënten die al eerder diëtetiek hadden gehad
  • Patiënten die op eigen initiatief kwamen
  • Patiënten met psychische problemen, een te hoog lichaamsgewicht, binge-eating disorder of meervoudige diagnosen


Oudere patiënten, patiënten die middelbaar of hoger waren opgeleid en patiënten met hypercholesterolemie gebruikten over het algemeen minder consulten per behandeling.


 

Van de patiënten met een behandeling die in 2017 is afgesloten heeft 41% maximaal 2 uur diëtetiek gehad. De totale (directe en indirecte) behandeltijd lag gemiddeld op 2,7 uur (mediaan 2,5 uur).

Negen procent van de patiënten die hun behandeling in 2017 hebben afgesloten is langer dan een jaar in behandeling geweest. Gemiddeld werd een behandeling na 21 weken (mediaan 13 weken) afgesloten.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - omvang zorggebruik per behandeling. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-behandeling-0