Diëtist: Body Mass Index

In 2017 werden 29.841 volwassen patiënten behandeld voor overgewicht. Van deze patiënten is bij 67% het BMI bij aanvang van de behandeling ingevuld. Het merendeel van deze patiënten heeft, net als in voorgaande jaren, extreem overgewicht (gemiddelde BMI 33,0 kg/m2

Aanvullend onderzoek van het Nivel laat zien dat gedurende de diëtistische behandeling het BMI gemiddeld bijna een punt daalt. Dit komt ongeveer neer op een gewichtsreductie van 3%. Bij patiënten die langer dan zes maanden werden behandeld nam het BMI daarbovenop nog verder af met 0,83 kg/m2. Bij hen komt dit neer op een klinisch relevant gewichtsverlies van gemiddeld 5,6%. Patiënten die naast hun overgewicht ook kampten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten of met andere aandoeningen bereikten minder gewichtsverlies dan mensen die alleen voor overgewicht werden behandeld.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T.. Zorg door de diëtist - Body Mass Index. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-body-mass-index