Diëtist: Ernst hoofdklacht

In 2017 beoordeelden de patiënten de ernst van de hoofdklacht gemiddeld met een 7,3 (mediaan 8) op een schaal van 1-10, waarbij 10 het meest ernstig is. Deze beoordeling is in de periode 2013-2017 niet veranderd. Dit gegeven wordt alleen geregistreerd in het Evry-systeem. Bij de praktijken met het Evry-systeem is de ernst van de hoofdklacht volgens de patiënt voor 5% van de patiënten geregistreerd.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - ernst hoofdklacht. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-ernst-hoofdklacht