Diëtist: Evaluatie

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • Bij 51% van de patiënten is de behandeling bij de diëtist beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld is.
  • 31% van de patiënten heeft de behandeldoelen volledig behaald bij beëindiging van de behandeling.

Trends

Tussen 2013 en 2017 zijn geen opvallende trends zichtbaar. 

In 2017 werd bij 5.592 patiënten (9%) de behandeling beëindigd. Van 73% van deze patiënten was de reden voor het afsluiten van de behandeling bekend. Voor 51% van hen werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was. Iets meer dan een kwart van de patiënten is op eigen initiatief gestopt met de behandeling. De redenen voor het beëindigen van de behandeling zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Van de patiënten bij wie de diëtistische behandeling in 2017 is beëindigd en waarbij het einddoel is ingevuld (23%) heeft 31% de behandeldoelen volledig behaald. Dit percentage is iets lager  dan voorgaande jaren.

Per behandeling kunnen er maximaal vier behandeldoelen geregistreerd worden en voor elk behandeldoel kan het resultaat geregistreerd worden. De gemiddelde score van deze resultaten wordt gebruikt om te bepalen of de behandeldoelen volledig behaald zijn. 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - evaluatie. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-evaluatie