Diëtist: Per kalenderjaar

In 2017 had iets minder dan de helft van de patiënten bij de diëtist 1-2 consulten. Sinds 2014 hebben patiënten gemiddeld drie consulten met de diëtist per kalenderjaar.

In 2017 heeft 15% van de patiënten meer dan 3 uur zorg van de diëtist ontvangen. De jaarlijkse behandeltijd per patiënt neemt langzaam af. De mediane behandeltijd bedraagt echter al jaren twee uur per patiënt per jaar. In de behandeltijd is zowel de directe als indirecte tijd meegenomen.

Vergoeding vanuit basisverzekering
Tot 2012 werd 4 uur aan diëtetiek per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed. In 2012 werd diëtetiek alleen vergoed vanuit de basisverzekering, voor maximaal 4 uur, als dit onderdeel was van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor patiënten met een bepaalde aandoening (ketenzorg). Vanaf 2013 wordt maximaal 3 uur diëtetiek per kalenderjaar vanuit de basisverzekering vergoed voor alle patiënten met een verwijzing. Deze kosten kunnen wel ten laste komen van het eigen risico. Voor aandoeningen die onder ketenzorg vallen wordt diëtetiek via de ketenzorg vergoed en komt het niet ten laste van het eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om patiënten te begeleiden bij hun aandoening.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T.. Zorg door de diëtist - omvang zorggebruik per kalenderjaar. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-kalenderjaar