Diëtist: Lichamelijke activiteit

Van de volwassen patiënten die in 2017 zijn behandeld door de diëtist, voldeed 52% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) bij aanvang van de behandeling. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2016. Dit gegeven wordt alleen geregistreerd door praktijken met het Evry-systeem. In de praktijken met het Evry-systeem was bij 6% van de patiënten van 18 jaar en ouder de mate van lichamelijke activiteit bij aanvang van de behandeling geregistreerd6. (bron).

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - lichamelijke activiteit. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-lichamelijke-activiteit