Diëtist: Omvang zorggebruik

Wat valt op?

Cijfers 2017

  • Patiënten hebben gemiddeld 3,2 (mediaan: 3,0) consulten bij de diëtist per kalenderjaar.
  • De gemiddelde behandeltijd in 2017 is 2,1 uur.
  • 41% van de patiënten met een behandeling die in 2017 is afgesloten had minder dan 3 consulten.
  • De gemiddelde behandeltijd van patiënten met een afgesloten behandeling in 2017 is 2,7 uur.
  • Gemiddeld werd een behandeling na 21 weken (mediaan: 13 weken) afgesloten.

Trends

  • De jaarlijkse behandeltijd per patiënt is de afgelopen jaren afgenomen, van 2,2 uur in 2013 naar 2,1 uur in 2017..

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - omvang zorggebruik. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-omvang-zorggebruik