Diëtist: Overige gezondheidsproblemen

Bij aanvang van de behandeling registreren diëtisten die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn naar eigen inzicht of er bij de patiënt sprake is van communicatieproblemen (bijvoorbeeld doofheid, blindheid, hulp van een tolk nodig, taal- en spraakproblemen), psychische problemen of verstandelijke problemen. Bij dit soort gezondheidsproblemen kan intensievere begeleiding nodig zijn5. Deze gegevens kunnen alleen geregistreerd worden door diëtisten die het Evry-systeem gebruiken. Gegevens over overige gezondheidsproblemen werden bij praktijken die Evry gebruiken voor 17% van de patiënten geregistreerd.

Van de patiënten die in 2017 door de diëtist zijn behandeld had 5% communicatieproblemen, 11% psychische problemen en 3% verstandelijke problemen (tabel 2, 3 en 4). Het aandeel patiënten met dit soort problemen is al een aantal jaren stabiel.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - overige gezondheidsproblemen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-overige-gezondheidsproblemen