Diëtist: Patiëntkenmerken

Wat valt op?
 

Cijfers 2017

  • 63% van de patiënten bij de diëtist is vrouw.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 53 jaar.
  • De grootste groep patiënten heeft middelbaar onderwijs gevolgd (49%).
  • 28% van de patiënten woont alleen.

Trends

  • Het aandeel vijfenzeventigplussers bij de diëtist is de afgelopen jaren gestegen van 9% in 2013 naar 15% in 2017

Van de 59.599 patiënten die in 2017 zijn behandeld door de diëtist was 63% vrouw . In 2017 is de gemiddelde leeftijd van de patiënten bij de diëtist 53 jaar. Het aandeel 75-plussers stijgt. Dit komt deels door de vergrijzing in de bevolking en deels door het feit dat sinds 2014 diëtisten van thuiszorginstellingen worden meegenomen in de cijfers. Diëtisten van thuiszorginstellingen behandelen relatief meer ouderen dan diëtisten in vrijgevestigde praktijken. De toename in het aantal ouderen kan ook verklaard worden doordat ouderen minder vaak in een verpleeghuis verblijven en langer thuis blijven wonen. Voor ouderen die thuis wonen wordt de zorg voor voeding gerelateerde gezondheidsproblemen uitgevoerd door een diëtist die werkzaam is in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Van de patiënten die in 2017 zijn behandeld door de diëtist heeft de grootste groep (49%), net als in voorgaande jaren, middelbaar onderwijs gevolgd. In 2017 is het opleidingsniveau voor 7% van de patiënten ingevuld.

Bij de diëtistische diagnosestelling en het in overleg met de patiënt vaststellen van het behandelplan houdt de diëtist rekening met onder andere de woonsituatie van de patiënt. De voedingsgewoonten binnen een huishouden kunnen bij samenwonende patiënten grote invloed hebben op de haalbaarheid van een dieet. Van de patiënten die in 2017 door de diëtist behandeld zijn woont 28% alleen. Het grootste deel van de patiënten woont samen met een partner of echtgeno(o)t(e). In 2017 was dit het geval bij 40% van de patiënten. Deze gegevens zijn beschikbaar voor 21% van de patiënten.

 

 

">
Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - patiëntkenmerken Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 11-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-patientkenmerken