Diëtist: Verrichtingen

Omdat de gegevens over verrichtingen slechts voor 4% van alle patiënten bekend zijn, kunnen hieruit geen eenduidige conclusies worden getrokken. De cijfers over verrichtingen worden daarom niet gerapporteerd.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - verrichtingen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-verrichtingen