Diëtist: Voedingsgerelateerde aandoeningen

In 2017 is 51% van de patiënten behandeld voor een te hoog gewicht bij volwassenen (BMI>25 kg/m2) en is 22% van de patiënten behandeld voor diabetes type 2. Van alle patiënten die in 2017 in behandeling waren is bij 40% meer dan één diëtistische diagnose geregistreerd. Van de patiënten die behandeld zijn voor diabetes type 2 had 71% ook nog één of meerdere andere aandoeningen. Veel voorkomende andere voeding- gerelateerde aandoeningen bij patiënten met diabetes type 2 zijn een te hoog gewicht, hypercholesterolemie en hypertensie.

Het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor onbedoeld gewichtsverlies is toegenomen van <1% in 2013 naar bijna 10% in 2016 en 2017. Deze toename kan deels verklaard worden doordat sinds 2014 diëtisten van thuiszorginstellingen meedoen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. In thuiszorginstellingen behandelen diëtisten relatief vaker patiënten met onbedoeld gewichtsverlies. Mogelijk vindt er ook een verschuiving plaats van zorg voor de behandeling met onbedoeld gewichtsverlies, doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarnaast is er de laatste jaren meer aandacht voor onbedoeld gewichtsverlies en ondervoeding.

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - voedingsgerelateerde aandoeningen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist-voedingsgerelateerde-aandoeningen