Eerstelijnspsycholoog

In 2013 meldde 67% van de cliënten zich op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog, 27% deed dit op eigen initiatief. In overige gevallen ging het vooral om aanmelding op initiatief van een bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts (2%), een collega eerstelijnspsycholoog (1%) of de school(arts) (1%). Tussen 2009 en 2012 neemt het percentage cliënten dat op eigen initiatief komt iets toe maar neemt in 2013 weer af.

Prins M, Verhaak P. Initiatief hulpvraag van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 05-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-1