Eerstelijnspsycholoog: Aanmelding

Cijfers 2013

  • 67% van de cliënten meldde zich in 2013 op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog, 27% deed dit op eigen initiatief.
  • Volwassen cliënten melden zich het vaakst aan met stemmingsproblemen (25% depressie en 29% angsten).
  • Jeugdige cliënten van eerstelijnspsychologen komen vaak met gedragsproblemen (24%) of stemmingsproblemen (18% depressie en 26% angsten).

 Trendcijfers

  • Tussen 2009 en 2012 neemt het percentage cliënten dat op eigen initiatief komt iets toe waarna het in 2013 weer afneemt.
  • Het percentage cliënten dat zich aanmeldt voor aanpassings- of verwerkingsproblemen neemt sterk af. Het percentage cliënten dat komt met stemmingsproblemen en psychosomatische klachten neemt tussen 2009 en 2013 juist toe.
  • De gemiddelde wachttijd tussen het moment van aanmelden en de eerste sessie bij de eerstelijnspsycholoog lag t/m 2011 rond de 20 dagen. Hierna nam het duidelijk af tot 15 dagen in 2013.

 

Prins M, Verhaak P. Aanmelding bij eerstelijnspsycholoog. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-aanmelding