Eerstelijnspsycholoog: Beëindiging contact

In 2013 sloot 70% van de geregistreerde cliënten van eerstelijnspsychologen een behandeling in wederzijds overleg af. 18% van de cliënten brak het contact (voortijdig) af en 12% van de cliënten is door- of terugverwezen naar een andere zorgverlener of zorginstantie. Door de jaren heen blijven deze cijfers nagenoeg gelijk.   

In 2013 brak 18% van de geregistreerde cliënten van eerstelijnspsychologen het contact zelf af. Bij bijna een kwart van de afgebroken contacten bleef de reden hiervan onbekend, bij 19% waren er financiële redenen om te stoppen. Gebrek aan motivatie (14%) en vermindering van klachten (19%) werden ook vaak genoemd als reden om het contact (voortijdig) af te breken.
 
De meest opvallende verandering door de jaren heen (2009 – 2013) is de toename van financiële redenen om een (behandel)traject af te breken. In 2009 werd nog maar 7% van de contacten om deze reden afgebroken, in 2013 was dit opgelopen tot bijna 20%.

Prins M, Verhaak P. Wijze beeïndiging contact van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-beeindiging-contact