Eerstelijnspsycholoog: Bericht aan verwijzer gestuurd

In 2013 is er voor 68% van de cliënten van eerstelijnspsychologen een bericht verstuurd aan de verwijzer.

 

Prins M, Verhaak P. Bericht aan verwijzer. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-bericht-aan-verwijzer-gestuurd