Eerstelijnspsycholoog: Cliëntsysteem

Bijna alle cliënten (94%) hebben op individueel niveau contact gehad met de eerstelijnspsycholoog, 4% kreeg hulp als paar en 1% als gezin. Tussen 2009 en 2013 is het percentage cliënten dat is behandeld als paar gedaald van 9% tot 4%. Het aandeel cliënten dat individueel is geholpen is in deze periode gestegen van 88% naar 94%.

Prins M, Verhaak P. Cliëntsysteem van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-clientsysteem