Eerstelijnspsycholoog: Diagnose DSM-IV as 1

In 2013 is bij 88% van de cliënten een klinische stoornis (DSM-IV as 1) vastgesteld. Tussen 2009 en 2013 neemt het percentage cliënten met een angst- of stemmingsstoornis toe: van 24% naar 65%. De diagnose aanpassingsstoornis werd in 2009 bij 23% van de cliënten gesteld, in 2013 gebeurde dit nog maar bij 3%. Het aantal mensen zonder klinische stoornis of een uitgestelde diagnose op as 1 is afgenomen van 20% in 2009 tot 12% in 2013.

 

Prins M, Verhaak P. Diagnose DSM-IV as 1 van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-diagnose-dsm-iv-1