Eerstelijnspsycholoog: Diagnose DSM-IV as 3

In 2013 heeft 17% van de cliënten van eerstelijnspsychologen een (chronisch) somatische aandoening die van belang is voor de behandeling. Tussen 2009 en 2013 neemt het percentage cliënten met een (chronisch) somatische aandoening die van belang is voor de behandeling iets toe (van 14% naar 17%).
 

Prins M, Verhaak P. DSM-IV as 3 van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-diagnose-dsm-iv-3