Eerstelijnspsycholoog: Diagnose DSM-IV as 4

In 2013 was er bij 77% van de cliënten van eerstelijnspsychologen sprake van psychosociale of omgevingsproblemen. Dit waren vooral problemen binnen de primaire steungroep (44%) of werkproblemen (16%). Tussen 2009 en 2013 is het percentage cliënten met een probleem binnen de primaire steungroep gegroeid van 41% tot ruim 44%.

Prins M, Verhaak P. DSM-IV as 4 van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 17-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-diagnose-dsm-iv-4