Eerstelijnspsycholoog: Evaluatie

Cijfers 2013

  • In 2013 sloot 70% van de geregistreerde cliënten van eerstelijnspsychologen een behandeling in wederzijds overleg af.
  • 18% van de cliënten brak het contact (voortijdig) af en 12% van de cliënten is door- of terugverwezen naar een andere zorgverlener of zorginstantie.
  • Bijna 80% van de cliënten van eerstelijnspsychologen verbetert na een behandeling wat betreft het algemeen functioneren, zoals gemeten met de GAF-score.
  • Hoewel er in 2013 slechts voor een kleine groep cliënten scores op de Outcome Rating Scale (ORS) (40-puntsschaal) zijn geregistreerd, knappen cliënten bij wie deze vragenlijst wel is afgenomen gemiddeld genomen 10 punten op.

 Trendcijfers

  • De meest opvallende verandering door de jaren heen (2009 – 2013) is de toename van financiële redenen om een (behandel)traject af te breken.
  • In 2009 werd nog 7% van de contacten om deze redenen afgebroken, in 2013 was dit opgelopen tot 19%.
Prins M, Verhaak P. Evaluatie eerstelijnspsychologische zorg. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-evaluatie