Eerstelijnspsycholoog: Geslacht en leeftijd cliënten

Door de jaren heen blijft de geslachts- en leeftijdsverdeling gelijk voor cliënten van eerstelijnspsychologen. Ruim tweederde deel van de cliënten is vrouw en cliënten zijn gemiddeld 39 jaar oud. Veruit de grootste groep (55 tot 58%) valt in de leeftijdscategorie 18 – 44 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 45 – 64 jaar (32%).

Prins M, Verhaak P. Geslacht en leeftijd van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-geslacht-en-leeftijd-clienten