Eerstelijnspsycholoog: Gezondheidsproblemen

Cijfers 2013

  • In 2013 wordt bij 88% van de cliënten een klinische stoornis (DSM-IV as 1) vastgesteld. Bijna driekwart van de cliënten van eerstelijnspsychologen heeft een angst- of stemmingsstoornis.
  • Bij 4% van de cliënten is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis.
  • Bij 77% is er sprake van psychosociale of omgevingsproblemen. Het gaat dan vaak om problemen binnen de primaire steungroep of werkproblemen.
  • Ruim driekwart van de cliënten heeft bij aanvang van de behandeling lichte of matige symptomen, zoals gemeten met de GAF-score.

 Trendcijfers

  • Door de jaren heen (2009 – 2013) neemt het percentage cliënten met een angst- of stemmingsstoornis toe: van 24% naar 65%.
  • Het percentage cliënten met een aanpassingsstoornis neemt af: van 23% in 2009 naar 3% in 2013.
  • Steeds meer cliënten hebben een bijkomende somatische aandoening die van belang is voor de behandeling: in 2009 14%, in 2013 17%.
  • Tussen 2009 en 2013 hebben cliënten vaker een lagere GAF-score (≤60) en minder vaak een hoge GAF-score (>71) bij aanvang van de behandeling. Dit betekent dat cliënten minder goed functioneren op psychisch, sociaal en beroepsmatig vlak.
Prins M, Verhaak P. Gezondheidsproblemen bij eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-gezondheidsproblemen