Eerstelijnspsycholoog: Herkomst cliënten

De overgrote meerderheid (91%) van de cliënten van eerstelijnspsychologen is van Nederlandse afkomst. Dit is stabiel over de jaren 2009 - 2013.

 

Prins M, Verhaak P. Herkomst van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-herkomst-clienten