Eerstelijnspsycholoog: Omvang zorggebruik

In 2013 werd ruim driekwart van de cliënten van eerstelijnspsychologen binnen 8 consulten of minder behandeld. Ruim 90% werd met 12 consulten of minder behandeld. Het gemiddeld aantal consulten ligt in 2013 op 6,4  terwijl het in de jaren hiervoor (2009, 2010, 2011) nog rond de 7 lag. 

Bij een vijfde van de cliënten van eerstelijnspsychologen was de behandeling binnen 30 dagen afgerond. Bij meer dan de helft (53%) van de cliënten gebeurde dat binnen 90 dagen. Tussen 2009 en 2013 is de gemiddelde behandelduur afgenomen met 15 dagen: van 145 dagen naar 130 dagen.

Prins M, Verhaak P. Omvang zorggebruik bij eerstelijnspsycholoog. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-omvang-zorggebruik