Eerstelijnspsycholoog: Patiëntkenmerken

Cijfers 2013

  • Cliënten van eerstelijnspsychologen zijn gemiddeld 39 jaar oud, voor tweederdedeel van het vrouwelijke geslacht en relatief hoog opgeleid.
  • Het merendeel (55%) is gehuwd of samenwonend en ruim 90% is geboren in Nederland.
  • Meer dan de helft van de cliënten van eerstelijnspsychologen is werkzaam, meestal (51%) als werknemer en soms als zelfstandige (8%).
  • Zorg van een eerstelijnspsycholoog werd in 2013 grotendeels betaald vanuit de basisverzekering (65%) of vanuit de basisverzekering en een aanvullende verzekering (24%).

Trendcijfers

  • Tussen 2009 en 2013 is het percentage cliënten dat naar school gaat of studeert licht gestegen en is het percentage werkzame cliënten licht gedaald.
  • Vergoeding: Tussen 2009 en 2012 wordt eerstelijnspsychologische zorg steeds vaker vergoed vanuit de aanvullende verzekering en minder vaak vanuit alleen de basisverzekering. In 2013 wordt de zorg ineens veel vaker vergoed vanuit alleen de basisverzekering.
  • Herkomst: De overgrote meerderheid (91%) van de cliënten van eerstelijnspsychologen heeft een Nederlandse herkomst. Dit is stabiel over de jaren 2009 t/m 2013.

 

    Prins M, Verhaak P. Kenmerken van cliënten die contact hebben gehad met een eerstelijnspsycholoog. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-patientkenmerken