Eerstelijnspsycholoog: Test- en medicatiegebruik

In 2013 zijn er bij 59% van de cliënten tests of vragenlijsten afgenomen en kreeg 18% van de cliënten medicatie voorgeschreven. Tussen 2009 en 2013 is het gebruik van tests of vragenlijsten toegenomen (van 52% naar 59%).

Prins M, Verhaak P. Test- en medicatiegebruik van cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 25-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-test-en-medicatiegebruik