Eerstelijnspsycholoog: Type aangeboden hulp

In 2013 heeft ruim drie kwart van de cliënten een behandeling gekregen, 8% van de cliënten kreeg kortdurende ondersteuning of er was sprake van crisisinterventie, in 6% ging het om advies/consultatie en bij 5% was er sprake van een oriënterend gesprek. Sinds 2012 is laagfrequente ondersteuning toegevoegd als extra behandelingstype. Tussen 2009 en 2013 is het percentage cliënten dat advies kreeg of ter consultatie werd gezien door een eerstelijnspsycholoog gedaald van 8% naar 6%. Voor de andere vormen van hulp blijft de verdeling door de jaren heen redelijk stabiel.

Prins M, Verhaak P. Type aangeboden hulp aan cliënten van eerstelijnspsychologen. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 20-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog-type-aangeboden-hulp